» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 26, 2024

27-01-2024 Karunya KR-638 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 27 January 2024

Kerala State Lottery Result 27/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-638 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 27.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 27-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-638 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-638

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 27.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KD 208488". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 638 Kerala Lottery Result announced on 27.01.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-638) 27-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

27-01-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.638
കാരുണ്യ കെ.ആർ  638
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KD 208488 (THRISSUR)
Agent Name: K R SANTHOSH KUMAR
Agency No.: R 5646

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 208488
KB 208488
KC 208488
KE 208488
KF 208488
KG 208488
KH 208488
KJ 208488
KK 208488
KL 208488
KM 208488

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KA 846825 (GURUVAYOOR)
Agent Name: SAVITHRY A G
Agency No.: R 8927

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 646003 (MOOVATTUPUZHA)
2) KB 125414 (ADIMALY)
3) KC 741906 (PUNALUR)
4) KD 226013 (PALAKKAD)
5) KE 129980 (KARUNAGAPALLY)
6) KF 124607 (KAYAMKULAM)
7) KG 304452 (KATTAPPANA)
8) KH 733333 (PATTAMBI)
9) KJ 494108 (GURUVAYOOR)
10) KK 802045 (KOLLAM)
11) KL 137538 (CHITTUR)
12) KM 280040 (VADAKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0190  1005  1641  2006  3494  4904  5070  5830  5851  5917  6248  6251  6330  6638  7284  8671  9176  9209


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0576  0661  0844  5263  6824  7914  8033  8312  8338  9152


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0157  0545  1783  2329  2769  2870  2944  4611  5221  5567  6446  7129  9088  9145

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0001  0006  0179  0316  0504  0623  0786  0949  0975  1083  1339  1362  1415  1640  1728  1801  2053  2112  2134  2209  2220  2224  2273  2413  2494  2712  2739  2829  2905  2955  3145  3252  3315  3327  3652  3711  3910  3980  4120  4145  4426  4475  4663  4895  4989  5236  5294  5691  6022  6030  6391  6453  6464  6844  6927  6974  6992  7161  7206  7231  7528  7532  7549  7584  7626  7750  7895  8006  8182  8478  8487  8768  8773  8883  9114  9204  9339  9422  9513  9626

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0057  0100  0127  0159  0286  0289  0384  0432  0497  0681  0819  1223  1294  1449  1612  1668  1678  2028  2169  2182  2238  2252  2304  2345  2415  2459  2474  2666  2698  2704  2727  2763  2880  2918  2958  2965  2987  3029  3082  3187  3282  3300  3497  3558  3648  3823  3865  3891  4151  4385  4404  4494  4636  4748  4808  4879  4907  5072  5153  5356  5655  5689  5762  5795  5947  5969  6039  6042  6097  6103  6113  6136  6145  6261  6273  6385  6508  6519  6588  6652  6714  6739  6776  6860  7039  7200  7260  7417  7423  7442  7446  7594  7719  7744  7779  7884  7890  7910  7920  8005  8063  8127  8236  8387  8417  8436  8509  8595  8608  8727  8800  8866  8869  8928  8943  9039  9149  9185  9306  9430  9448  9664  9756  9813

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-638-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-638-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-638-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-638 and 27/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 27.01.24 Karunya KR 638 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR638 the Draw was held on 27/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]