» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 27, 2024

28-01-2024 Akshaya AK-636 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 28 January 2024

Kerala State Lottery Result 28/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-636 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 28.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 28-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-636 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-636

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 28.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AS 220001". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 636 Kerala Lottery Result announced on 28.01.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-636) 28-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

28-01-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.636
അക്ഷയ എ.കെ 636
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AS 220001 (ALAPPUZHA)

Agent Name: SHAFEENA
Agency No.: A 4387

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AN 220001
AO 220001
AP 220001
AR 220001
AT 220001
AU 220001
AV 220001
AW 220001
AX 220001
AY 220001
AZ 220001

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AZ 760812 (KOZHIKKODE)

Agent Name: C AKHILAN
Agency No.: D 4560

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 470246 (MALAPPURAM)
2) AO 324578 (CHITTUR)
3) AP 870012 (MANANTHAVADY)
4) AR 339252 (THRISSUR)
5) AS 770077 (MOOVATTUPUZHA)
6) AT 731088 (ALAPPUZHA)
7) AU 192204 (KOLLAM)
8) AV 699948 (KAYAMKULAM)
9) AW 403807 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) AX 977113 (PAYYANUR)
11) AY 673440 (KOTTAYAM)
12) AZ 250903 (THRISSUR)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0129  0420  0677  3381  3624  3993  4174  4674  5206  5292  5617  5698  6485  7209  7672  7912  8593  9086


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0315  1234  2690  3023  4178  6933  7457


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0859  1074  1357  2252  2922  3006  3416  3462  3617  3781  3878  4222  4411  4913  6234  6305  7053  7493  8186  8456  8643  9040  9605  9625  9894  9924

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0118  0217  0301  0492  0498  0527  0573  1004  1067  1094  1165  1247  1295  1597  1622  1670  1723  1792  2322  2503  2785  2877  2996  3199  3297  3621  3790  4213  4468  4475  4488  4675  5105  5532  5727  5747  5844  5936  6011  6017  6257  6284  6300  6474  6729  6895  7070  7243  7249  7297  7460  7472  7519  7664  7734  7831  8031  8070  8113  8544  8740  8781  8838  8848  9472  9482  9504  9559  9595  9632  9850  9997

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0028  0058  0176  0267  0271  0330  0530  1020  1160  1178  1213  1258  1321  1434  1436  1456  1497  1643  1691  1745  1770  1942  1974  1992  2199  2245  2462  2465  2501  2525  2560  2697  2728  2755  2831  2912  3054  3565  3725  3850  3898  4042  4328  4451  4461  4549  4651  4820  4909  5075  5096  5114  5124  5174  5188  5220  5310  5405  5649  5691  5699  5711  5914  5924  6039  6120  6220  6292  6360  6491  6593  6665  6770  6804  6830  6857  6890  7008  7028  7095  7147  7206  7224  7228  7240  7359  7434  7616  7760  7928  7962  7985  8008  8041  8176  8206  8339  8349  8434  8438  8470  8495  8720  8856  8861  8866  8929  8939  8960  8963  8971  9013  9096  9242  9303  9325  9386  9515  9669  9726  9805  9877  9883

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-636-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-636-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-636-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-636 and 28/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 28.01.24 Akshaya AK 636 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK636 the Draw was held on 28/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]