» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, January 28, 2024

29-01-2024 Win-Win W-754 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 29 January 2024

Kerala State Lottery Result 29/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-754 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 29.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 29-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-754 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-754

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 29.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WL 905477". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 754 Kerala Lottery Result announced on 29.01.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-754) 29-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

29-01-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.754
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  754
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WL 905477 (ADOOR)

Agent Name: WILSON P
Agency No.: H 1821

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 905477
WB 905477
WC 905477
WD 905477
WE 905477
WF 905477
WG 905477
WH 905477
WJ 905477
WK 905477
WM 905477

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WD 221973 (KOTTAYAM)
Agent Name: USHA ANIL KUMAR
Agency No.: K 9053

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 680541 (VAIKKOM)
2) WB 938794 (PATTAMBI)
3) WC 215236 (KANNUR)
4) WD 249697 (ALAPPUZHA)
5) WE 122485 (THIRUR)
6) WF 380441 (KOTTAYAM)
7) WG 752258 (CHITTUR)
8) WH 813201 (WAYANADU)
9) WJ 293718 (IRINJALAKUDA)
10) WK 644273 (THIRUR)
11) WL 164882 (PALAKKAD)
12) WM 783756 (THIRUVANANTHAPURAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
1489  1576  1747  2033  2548  2593  3173  5332  5494  6332  7513  7888  8191  8332  9202  9785  9946  9964


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0076  1178  2026  2159  2435  2759  5588  5851  6200  8000


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0326  0367  2204  2538  3511  3559  3992  4065  4646  5625  7749  7778  7868  9927

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0008  0046  0139  0211  0323  0346  0506  0562  0626  0631  0816  1116  1147  1186  1291  1470  1541  1719  1780  1784  1843  1851  1892  1909  1932  2069  2410  2547  2553  2560  2606  2623  2817  2926  2944  2960  3019  3191  3300  3365  3373  3578  3699  3880  3916  3977  4064  4122  4203  4212  4447  4828  4957  4971  5052  5064  5569  5614  5822  6323  6366  6377  6568  6670  6698  6702  6864  6889  7124  7321  7457  7719  7822  8245  8320  8344  8451  8803  9182  9220  9594  9781

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0028  0080  0089  0200  0338  0372  0466  0605  0672  0697  0822  0976  0980  1099  1150  1278  1287  1374  1481  1554  1595  1603  1611  1706  1791  1826  1995  2020  2041  2210  2386  2419  2428  2629  2663  2698  2758  2858  2981  3055  3153  3347  3398  3532  4114  4117  4166  4222  4312  4371  4415  4455  4518  4537  4543  4572  4602  4617  4837  4877  4884  4926  5007  5020  5098  5171  5215  5319  5433  5445  5551  5556  5593  5688  5787  6039  6065  6155  6271  6345  6663  6684  6855  6876  6925  7008  7046  7051  7257  7353  7390  7528  7553  7641  7971  8057  8073  8086  8107  8130  8160  8165  8392  8415  8455  8474  8571  8657  8882  8928  8995  9001  9207  9288  9295  9434  9463  9470  9477  9542  9626  9664  9824  9827  9872  9924

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-754-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-754-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-754-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-759 and 29/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 29.01.24 Win Win W 754 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W754 the Draw was held on 29/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]