» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, February 4, 2024

05-02-2024 Win-Win W-755 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 05 February 2024

Kerala State Lottery Result 05/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-755 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 05.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 05-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-755 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-755

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 05.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WY 586971". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 755 Kerala Lottery Result announced on 05.02.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-755) 05-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

05-02-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.755
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  755
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WY 586971 (KOLLAM)

Agent Name: ALIYAR KUNJU
Agency No.: Q 6298

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 586971
WO 586971
WP 586971
WR 586971
WS 586971
WT 586971
WU 586971
WV 586971
WW 586971
WX 586971
WZ 586971

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WR 851291 (KAYAMKULAM)
Agent Name: K SANTHUSH KUMAR
Agency No.: A 2936

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 899574 (THIRUR)
2) WO 347925 (VADAKARA)
3) WP 170085 (THRISSUR)
4) WR 203929 (KANNUR)
5) WS 985587 (ADIMALY)
6) WT 569202 (ERNAKULAM)
7) WU 727544 (KOLLAM)
8) WV 818840 (KASARAGOD)
9) WW 531629 (THAMARASSERY)
10) WX 238416 (PALAKKAD)
11) WY 844887 (IRINJALAKUDA)
12) WZ 789179 (THIRUVANANTHAPURAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0310  0371  1415  1886  3923  4487  4681  5505  5597  6244  6303  6365  6520  7080  8501  8516  8598  8950


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0789  4744  4802  5551  6465  7106  7157  8118  9002  9005


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0123  0126  2166  2690  3208  4045  4846  6422  7624  7890  8020  8358  8541  8781

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0088  0134  0302  0307  0378  0626  0730  0964  1109  1215  1381  1499  1591  1664  2002  2016  2119  2369  2393  2552  2575  2687  2741  2817  2884  3009  3057  3088  3142  3392  3523  4017  4041  4231  4286  4537  4684  4824  5115  5456  5567  5614  5669  5686  5781  5816  6100  6104  6182  6190  6237  6355  6762  6860  6998  7018  7230  7378  7497  7527  7581  7593  7666  7821  7943  7947  8166  8181  8311  8498  8646  8706  8857  8894  8987  9188  9190  9320  9383  9694  9785  9852

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0063  0133  0202  0265  0269  0340  0343  0386  0414  0421  0440  0508  0604  0668  0720  0946  0982  1066  1072  1410  1583  1590  1804  1859  1920  1938  2009  2063  2180  2379  2455  2475  2529  2578  2599  2612  2639  2834  2934  3015  3045  3058  3074  3304  3337  3350  3720  3814  3827  3832  3878  3929  4108  4128  4207  4287  4328  4414  4544  4567  4582  4961  4982  5067  5126  5129  5136  5188  5347  5573  5574  5627  5680  5793  5822  5854  5909  6333  6409  6438  6474  6523  6544  6651  6862  6874  6896  6913  7024  7076  7360  7419  7421  7443  7521  7541  7550  7655  7684  7745  7790  7862  7976  8031  8124  8198  8232  8465  8480  8604  8665  8881  8993  9072  9151  9246  9311  9339  9426  9620  9690  9709  9917  9977  9990  9996

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-755-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-755-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-755-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-755 and 05/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 05.02.24 Win Win W 755 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W755 the Draw was held on 05/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]