» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, February 21, 2024

22-02-2024 Karunya Plus KN-510 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 22 February 2024

Kerala State Lottery Result 22/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-510 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 22.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 22-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-510 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-510

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 22.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PJ 329554". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 510 Kerala Lottery Result announced on 22.02.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-510) 22-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

22-02-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.510
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 510
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PJ 329554 (VAIKKOM)

Agent Name: PRAVEEN K P
Agency No.: K 8932

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/-
PA 329554
PB 329554
PC 329554
PD 329554
PE 329554
PF 329554
PG 329554
PH 329554
PK 329554
PL 329554
PM 329554

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/- 
PD 316182 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: VINEETH K V
Agency No.: R 5256

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 587444 (KOLLAM)
2) PB 627740 (KASARAGOD)
3) PC 439648 (NEYYATTINKARA)
4) PD 801728 (PALAKKAD)
5) PE 138259 (PATHANAMTHITTA)
6) PF 816538 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) PG 765445 (NEYYATTINKARA)
8) PH 650836 (GURUVAYOOR)
9) PJ 243535 (WAYANADU)
10) PK 762144 (ADIMALY)
11) PL 550455 (MALAPPURAM)
12) PM 360954 (THRISSUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0852  1497  1908  3099  3825  4732  4852  6603  6908  7075  7136  7510  7995  8101  8883  9090  9305  9974

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0658  0871  0899  0904  1255  1351  1442  1688  2391  2418  3362  3382  4349  5147  5702  6160  6167  6298  6341  6512  6604  6952  6988  6994  7300  7900  7929  8048  8094  8206  8560  8856  9083  9436


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0019  0074  0156  0301  0332  0431  0450  0511  0531  0710  1170  1173  1182  1204  1349  1544  1920  1998  2205  2660  2829  3010  3062  3169  3208  3217  3320  3366  3418  3752  3806  4026  4366  4397  4531  4692  5052  5167  5247  5547  5782  5834  6009  6078  6099  6195  6269  6580  6666  6717  6779  6787  6837  6900  7040  7109  7162  7188  7297  7326  7568  7608  7616  7619  7672  7699  7787  7829  7833  7864  7919  7932  7984  8333  8431  8536  8597  8991  9188  9825

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0065  0206  0218  0275  0293  0405  0501  0527  0592  0600  0641  1016  1151  1169  1285  1307  1576  1811  1939  2021  2103  2106  2127  2204  2394  2405  2469  2480  2503  2549  2566  2626  2794  2858  2885  2904  2945  2980  3004  3020  3190  3238  3275  3330  3338  3340  3342  3392  3444  3477  3677  3693  3746  4380  4533  4719  4851  4875  4952  5194  5222  5277  5419  5421  5464  5490  5513  5570  5601  5666  5801  5817  5875  5924  5984  5993  6096  6238  6336  6414  6496  6504  6517  6698  6730  6847  6850  6993  7004  7091  7197  7280  7329  7387  7526  7594  7634  7654  7686  7805  7832  7839  7997  8046  8164  8280  8309  8357  8369  8429  8507  8595  8713  8723  8915  9119  9121  9130  9306  9316  9339  9353  9603  9681  9684  9804

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-510-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-510-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-510-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-510 and 22/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 22.02.24 Karunya Plus KN 510 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN510 the Draw was held on 22/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]