» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 22, 2024

23-02-2024 Nirmal NR-368 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 23 February 2024

Kerala State Lottery Result 23/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-368 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 23.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 23-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-368 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-368

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 23.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NG 361894". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 368 Kerala Lottery Result announced on 23.02.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-368) 23-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

23-02-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.368
നിർമൽ എൻ. ആർ 368
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NG 361894 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: SREEKUMAR D
Agency No.: T 6308

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 361894
NB 361894
NC 361894
ND 361894
NE 361894
NF 361894
NH 361894
NJ 361894
NK 361894
NL 361894
NM 361894

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NC 119402 (KANHANGAD)

Agent Name: VISHNU DAS
Agency No.: S 1340

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 246763 (ERNAKULAM)
2) NB 530483 (GURUVAYOOR)
3) NC 925559 (ERNAKULAM)
4) ND 481242 (KAYAMKULAM)
5) NE 246682 (ERNAKULAM)
6) NF 855093 (CHITTUR)
7) NG 779623 (KANNUR)
8) NH 830262 (MANANTHAVADY)
9) NJ 327206 (IRINJALAKUDA)
10) NK 762190 (IRINJALAKUDA)
11) NL 213409 (THRISSUR)
12) NM 924159 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0367  0580  1217  1667  4344  5385  5988  6479  6563  6940  6968  7189  7215  7245  7655  7944  8011  8237

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0281  0596  1933  2238  2346  2815  2909  3031  3229  3758  4436  4663  5032  5034  5176  5193  5251  5857  6007  6113  6226  6571  7131  7407  7429  7509  7571  7994  8063  8132  8351  8354  9059  9340  9737  9958


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0206  0402  0496  0582  0608  0701  0790  0963  1087  1381  1600  1665  1671  1958  2069  2196  2321  2478  2511  2547  2584  2677  3021  3051  3063  3089  3286  3320  3326  3347  3818  3945  3954  4048  4082  4374  4919  5013  5253  5322  5335  5490  5542  5553  5617  5624  5862  5899  5941  6058  6136  6177  6346  6364  6509  6551  6600  6661  6666  6748  6823  7041  7187  7345  7397  7558  7834  7865  7987  8267  8377  8476  8494  9141  9505  9522  9687  9706  9995

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0063  0086  0104  0130  0131  0197  0234  0254  0363  0375  0381  0382  0395  0396  0694  0761  0925  0976  1076  1235  1262  1284  1350  1428  1614  1710  1777  1803  1809  2050  2118  2189  2213  2247  2266  2327  2372  2490  2553  2569  2814  2921  3130  3252  3317  3457  3535  3591  3920  3943  3964  3986  3998  4090  4100  4192  4195  4256  4269  4285  4286  4361  4378  4552  4597  4619  4741  4844  4934  4968  4989  5158  5265  5313  5327  5489  5491  5512  5562  5667  5893  5895  5990  6023  6141  6170  6184  6236  6281  6377  6411  6602  6681  6704  6739  6763  6867  6955  7054  7148  7272  7317  7354  7620  7820  7859  7961  8130  8183  8230  8286  8463  8631  8759  8822  9013  9061  9162  9187  9629  9667  9868

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-368-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-368-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-368-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-368 and 23/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 23.02.24 Nirmal NR 368 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR368 the Draw was held on 23/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]