» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, March 10, 2024

11-03-2024 Win-Win W-760 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 11 March 2024

Kerala State Lottery Result 11/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-760 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 11.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 11-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-760 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-760

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 11.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WD 420764". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 760 Kerala Lottery Result announced on 11.03.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-760) 11-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

11-03-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.760
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  760
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WD 420764 (KOLLAM )

Agent Name: JYOTHIS P V
Agency No.: Q 7100

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 420764
WB 420764
WC 420764
WE 420764
WF 420764
WG 420764
WH 420764
WJ 420764
WK 420764
WL 420764
WM 420764

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WA 863464 (MOOVATTUPUZHA)
Agent Name: SASIPALAN
Agency No.: E 7620

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 504998 (IRINJALAKUDA)
2) WB 531357 (MOOVATTUPUZHA)
3) WC 249388 (MALAPPURAM)
4) WD 866612 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) WE 528873 (KANHANGAD)
6) WF 265442 (PALAKKAD)
7) WG 547167 (GURUVAYOOR)
8) WH 436468 (IDUKKI)
9) WJ 425800 (WAYANADU)
10) WK 684785 (IDUKKI)
11) WL 154293 (IDUKKI)
12) WM 544959 (PATTAMBI)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0950  1773  2621  3877  4235  4819  4921  5151  5906  6121  6265  6481  7200  7416  7763  8950  9517  9592


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
1227  4306  5060  6042  6052  6145  6316  7318  8013  8555


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0097  0222  0798  2113  3231  3396  3537  4868  6409  7432  7985  8484  8505  9193

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0010  0017  0071  0199  0405  0478  0481  0501  0527  0570  0623  0740  0898  0916  0949  1265  1315  1451  1536  1595  1742  1838  1888  2008  2381  2405  2425  2506  2987  3014  3074  3108  3140  3561  3613  3638  3679  3752  3987  4003  4829  4926  4997  5341  5379  5501  5596  6060  6207  6310  6351  6548  6712  6827  7140  7719  7790  7864  7924  7941  8016  8037  8076  8099  8373  8419  8470  8503  8639  8652  8762  8846  9067  9082  9139  9147  9268  9649  9691  9726  9864  9999

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0023  0114  0244  0266  0424  0551  0552  0777  0792  0876  1117  1122  1145  1183  1194  1213  1287  1668  1907  1911  1948  1985  1998  2012  2053  2068  2100  2102  2153  2171  2277  2299  2313  2358  2511  2531  2699  2735  2743  2747  2790  2859  2966  2973  3086  3197  3201  3286  3332  3411  3450  3468  3724  3730  3835  3893  3913  3933  4084  4139  4278  4335  4439  4442  4744  4907  4931  5208  5451  5475  5663  5664  5877  6074  6080  6230  6232  6233  6245  6298  6361  6419  6440  6505  6615  6832  6857  6900  6939  6996  7027  7261  7272  7309  7326  7410  7415  7466  7471  7571  7625  7692  7767  7769  7786  7841  7968  8291  8295  8352  8610  8651  8689  8710  8776  8779  8966  9123  9212  9334  9347  9382  9623  9771  9925  9992

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-760 and 11/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 11.03.24 Win Win W 760 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W760 the Draw was held on 11/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]