» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, March 11, 2024

12-03-2024 Sthree Sakthi SS-406 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 12 March 2024

Kerala State Lottery Result 12/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-406 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 12.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 12-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-406 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-406

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 12.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SY 243795". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 406 Kerala Lottery Result announced on 12.03.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-406) 12-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

12-03-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.406
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 406
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SY 243795 (KOLLAM)

Agent Name: AISWARYA MURUKESH
Agency No: Q 6396

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 243795
SO 243795
SP 243795
SR 243795
SS 243795
ST 243795
SU 243795
SV 243795
SW 243795
SX 243795
SZ 243795

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SO 520206 (ADIMALY)

Agent Name: M M MANI
Agency No: Y 3106

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0073  1014  1188  1309  1720  2270  2593  3099  5041  5064  6469  7225  7819  8094  9062  9470  9874  9959

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0438  0501  2547  4293  6257  6388  6635  7519  7846  8057


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0222  0306  0664  0748  1316  1584  2353  2834  2923  3352  4188  4848  5129  5909  6022  6081  8389  8878  8880  9326


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0077  0680  0696  1237  1302  1570  2063  2095  2322  2404  2749  2989  3536  3823  3844  3866  3874  3913  3955  4091  4423  4659  4863  5107  5141  5450  5468  5543  5638  5798  5813  5859  5921  6504  6572  6667  6989  7220  7242  7680  7869  7880  8067  8161  8264  8460  8619  8725  9586  9946  9965  9997

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0059  0398  0533  0596  0875  1120  1212  1219  1312  1621  1730  1973  2043  2120  2509  2596  3098  3269  3404  3586  4226  4245  5119  5208  5324  5432  5493  5554  6929  6971  7080  7208  7210  7400  7415  7815  8090  8165  8294  8496  8926  9087  9130  9571  9914

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0038  0101  0159  0215  0237  0240  0258  0260  0397  0413  0484  0628  0909  0919  1031  1171  1295  1303  1395  2003  2044  2066  2398  2459  2503  2530  2570  2770  2789  2795  2802  2851  2877  2920  2927  3073  3184  3278  3382  3425  3493  3690  3821  3829  3878  3921  4049  4169  4213  4267  4328  4377  4424  4465  4469  4538  4627  4680  4701  4809  4826  4888  5066  5170  5301  5325  5529  5593  5651  5993  6072  6074  6350  6373  6375  6431  6466  6484  6508  6578  6620  6653  6790  6809  6815  6891  6993  7012  7025  7122  7159  7312  7724  7768  7832  7881  7889  7905  7994  8027  8096  8181  8201  8353  8369  8380  8397  8510  8516  8522  8597  8852  8872  8924  9014  9036  9041  9216  9416  9446  9472  9546  9663  9732  9857  9929

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-406-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-406-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-406-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-406 and 12/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 12.03.24 Sthree Sakthi SS 406 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS406 the Draw was held on 12/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]