» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, March 29, 2024

29-03-2024 Nirmal NR-373 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 29 March 2024

Kerala State Lottery Result 29/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-373 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 29.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 29-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-373 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-373

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
Kerala Lottery Yesterday 25.01.2024
Karunya Plus KN-506 View Result

Kerala Lottery Result Today 29.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "**". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "**" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 373 Kerala Lottery Result announced on 29.03.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-373) 29-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

29-03-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.373
നിർമൽ എൻ. ആർ 373
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NW 581618 (PALAKKAD)

Agent Name: ABDUL HAKKEEM
Agency No.: P 3104

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/-
 NN 581618
NO 581618
NP 581618
NR 581618
NS 581618
NT 581618
NU 581618
NV 581618
NX 581618
NY 581618
NZ 581618

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NW 783424 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: SAM T
Agency No.: T 6003

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 773890 (ATTINGAL)
2) NO 462447 (THRISSUR)
3) NP 977431 (IRINJALAKUDA)
4) NR 827883 (KANNUR)
5) NS 877666 (VADAKARA)
6) NT 798592 (THRISSUR)
7) NU 640057 (ERNAKULAM)
8) NV 714412 (PAYYANUR)
9) NW 915090 (CHERTHALA)
10) NX 338464 (PATTAMBI)
11) NY 512427 (IRINJALAKUDA)
12) NZ 903225 (PATTAMBI)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0340  2031  2850  3308  3904  4050  5084  5213  5363  6329  7350  7499  7790  7818  8128  8742  9239  9542

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0058  0407  0958  0980  1018  1533  1877  2291  2671  2870  2889  2923  3055  3335  3390  3532  3917  3978  4415  4523  4784  5184  6049  6669  7318  7392  7402  7541  7620  7989  7996  8504  8724  8857  8860  8963


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0292  0555  0621  0677  0767  0805  0809  0936  1056  1096  1294  1356  1840  1878  2334  2529  2551  2563  2596  2603  2643  2809  2820  3033  3129  3264  3421  3583  3696  3734  3895  3912  3990  3999  4131  4149  4845  4881  4910  4981  5066  5141  5325  5491  5525  5550  5760  5806  5941  6104  6232  6268  6489  6524  6625  7042  7094  7576  7653  7763  8054  8232  8259  8366  8642  8680  8799  8897  9116  9379  9481  9714  9726  9743  9766  9837  9904  9919  9932

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0033  0238  0366  0432  0504  0543  0589  0774  0801  0897  1124  1201  1299  1327  1336  1425  1466  1526  1627  1692  1813  1895  1907  2060  2063  2309  2346  2467  2676  2679  2840  2929  2961  2978  3020  3027  3090  3256  3302  3334  3414  3452  3479  3553  3569  3793  3853  3934  3951  4051  4125  4569  4612  4751  4921  5087  5094  5238  5596  5812  5832  5914  6041  6146  6154  6283  6461  6555  6572  6598  6691  6764  6822  6863  6900  6917  6928  6994  7036  7091  7119  7169  7172  7231  7278  7407  7507  7628  7643  7667  7693  7755  7770  7821  7868  8017  8114  8150  8255  8411  8417  8470  8535  8573  8663  8766  8772  8810  8814  8930  9019  9076  9152  9271  9383  9467  9683  9761  9846  9850  9962  9995

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-373 and 29/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 29.03.24 Nirmal NR 373 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR373 the Draw was held on 29/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]