» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, March 30, 2024

30-03-2024 Karunya KR-647 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 30 March 2024

Kerala State Lottery Result 30/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-647 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 30.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 30-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-647 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-647

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
Kerala Lottery Yesterday 02.02.2024
Karunya Plus KN-507 View Result

Kerala Lottery Result Today 30.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "**". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "**" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 647 Kerala Lottery Result announced on 30.03.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-647) 30-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

30-03-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.647
കാരുണ്യ കെ.ആർ  647
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KN 160502 (PALAKKAD)
Agent Name: MANIKANTAN P
Agency No.: P 3901

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/-
 KO 160502
KP 160502
KR 160502
KS 160502
KT 160502
KU 160502
KV 160502
KW 160502
KX 160502
KY 160502
KZ 160502

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KT 436440 (WAYANADU)
Agent Name: REEMA
Agency No.: W 1478

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 318505 (PATTAMBI)
2) KO 873414 (CHERTHALA)
3) KP 109568 (PATTAMBI)
4) KR 823668 (ATTINGAL)
5) KS 869151 (IRINJALAKUDA)
6) KT 196444 (KANNUR)
7) KU 901225 (THRISSUR)
8) KV 196456 (KANNUR)
9) KW 823186 (ATTINGAL)
10) KX 177814 (KOTTAYAM)
11) KY 973736 (NEYYATTINKARA)
12) KZ 810257 (THRISSUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0356  0737  0990  1445  1670  2281  3324  3591  4922  5074  5483  7245  7921  7960  8354  8871  9541  9753


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
1137  1313  2734  2872  6668  7355  7376  7647  9177  9824


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0868  1097  1551  3010  3423  3698  5610  5875  6154  6547  7906  8790  9632  9971

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0032  0224  0325  0426  0638  0747  0776  1233  1264  1917  1937  1954  2007  2107  2777  2865  2888  2899  2959  3072  3173  3213  3404  3436  3477  3535  3571  3647  3718  3859  4363  4372  4541  4642  4671  4789  4817  4846  4944  5011  5073  5106  5154  5209  5212  5429  5520  5579  5681  5740  6463  6781  6924  6933  7046  7072  7328  7349  7449  7551  8001  8300  8333  8334  8424  8503  8647  8835  8862  8922  9130  9309  9324  9383  9408  9635  9716  9765  9802  9915

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0005  0107  0119  0191  0220  0303  0373  0445  0583  0605  0636  0851  1018  1025  1136  1149  1195  1300  1382  1399  1475  1525  1550  1573  1593  1823  1940  1984  2005  2231  2280  2326  2343  2411  2557  2589  2639  2651  2751  2791  2835  2873  3246  3285  3529  3602  3624  3770  3881  4032  4093  4094  4257  4349  4593  4754  4913  4926  4927  5305  5332  5460  5746  5790  5835  5903  5961  5977  6010  6165  6446  6557  6638  6639  6722  6797  6931  6980  7018  7040  7148  7203  7268  7272  7310  7345  7420  7491  7632  7675  7890  7894  7902  7920  8069  8082  8174  8203  8210  8256  8292  8399  8668  8699  8752  8815  8949  8993  9138  9270  9285  9291  9424  9427  9558  9574  9591  9642  9645  9760  9799  9846  9878  9897

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-647 and 30/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 30.03.24 Karunya KR 647 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR647 the Draw was held on 30/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]