» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, March 31, 2024

31-03-2024 Akshaya AK-645 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 31 March 2024

Kerala State Lottery Result 31/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-645 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 31.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 31-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-645 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-645

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
Kerala Lottery Yesterday 12.11.2024
Karunya KR-626 View Result

Kerala Lottery Result Today 31.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "***". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 645 Kerala Lottery Result announced on 31.03.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-645) 31-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

31-03-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.645
അക്ഷയ എ.കെ 645
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AJ 884507 (ATTINGAL)

Agent Name: SHINE D T
Agency No.: T 3795

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/-
 AA 884507
AB 884507
AC 884507
AD 884507
AE 884507
AF 884507
AG 884507
AH 884507
AK 884507
AL 884507
AM 884507

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AM 200671 (IDUKKI)

Agent Name: K SARAL BANU
Agency No.: Y 4677

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AA 352818 (KOLLAM)
2) AB 144143 (KOZHIKKODE)
3) AC 609575 (KOLLAM)
4) AD 645251 (CHITTUR)
5) AE 905275 (ALAPPUZHA)
6) AF 997251 (ATTINGAL)
7) AG 692953 (NEYYATTINKARA)
8) AH 112046 (KAYAMKULAM)
9) AJ 493868 (VAIKKOM)
10) AK 741813 (KAYAMKULAM)
11) AL 442264 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) AM 372653 (PATHANAMTHITTA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
2038  2247  2296  3116  3172  3807  3892  3901  4172  4428  4956  6509  6544  6941  7913  7968  9696  9779


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0578  1914  5114  5434  6073  8259  8351


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0170  0334  0849  0915  1013  1096  1605  2165  2720  3053  3276  3278  3887  4144  4779  5034  6078  6866  7193  7291  7379  7894  7959  8687  8809  9869

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0236  0360  0375  0395  0436  0487  0590  0609  0614  0618  0891  1030  1190  1499  1859  1971  2286  2310  2866  2893  3051  3347  3389  3465  3931  3972  4003  4175  4277  4313  4506  4620  4734  4824  5216  5459  5499  5924  6004  6327  6351  6468  6486  6562  6739  6921  7017  7219  7309  7412  7515  7576  7666  8014  8023  8155  8418  8513  8617  8729  8834  8849  9054  9069  9290  9293  9405  9425  9454  9548  9687  9921

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0049  0091  0136  0259  0266  0370  0412  0431  0453  0483  0490  0686  0971  1002  1007  1011  1094  1204  1223  1268  1291  1327  1334  1468  1508  1600  1678  1713  1746  1932  1999  2083  2151  2257  2345  2355  2376  2485  2655  2675  2724  2757  2775  2783  2880  2920  3126  3193  3300  3413  3422  3486  3535  3557  3570  3645  3782  3783  3882  3945  4084  4214  4245  4298  4365  4561  4750  4939  4975  5082  5310  5448  5557  5577  5749  5819  5956  6008  6027  6235  6288  6295  6320  6475  6490  6493  6715  6773  6849  6952  7074  7180  7272  7352  7365  7419  7444  7687  7827  8000  8146  8161  8356  8427  8436  8463  8465  8492  8533  8539  8643  8666  8673  8804  9120  9121  9189  9270  9275  9588  9660  9684  9798

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-645 and 31/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 31.03.24 Akshaya AK 645 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK645 the Draw was held on 31/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]