» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, May 31, 2024

01-06-2024 Karunya KR-656 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 01 June 2024

Kerala State Lottery Result 01/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-656 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 01.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 01-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-656 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-656

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 01.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KE 915949". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 656 Kerala Lottery Result announced on 01.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-656) 01-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

01-06-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.656
കാരുണ്യ കെ.ആർ 656
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KE 915949 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name:  C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 915949
KB 915949
KC 915949
KD 915949
KF 915949
KG 915949
KH 915949
KJ 915949
KK915949
KL 915949
KM 915949

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KJ 971170 (GURUVAYOOR)
Agent Name:  C V MUKUNDHAN
Agency No.: R 1705

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 850985 (NEYYATTINKARA)
2) KB 883153 (KARUNAGAPALLY)
3) KC 574411 (PATHANAMTHITTA)
4) KD 792007 (ERNAKULAM)
5) KE 754674 (MOOVATTUPUZHA)
6) KF 858967 (ATTINGAL)
7) KG 805706 (KANNUR)
8) KH 803144 (PATHANAMTHITTA)
9) KJ 839509 (MALAPPURAM)
10) KK 993459 (KATTAPPANA)
11) KL 762219 (KARUNAGAPALLY)
12) KM 676486 (KANNUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0805  1175  1761  2288  2618  2916  3789  5339  5344  6712  7133  7262  7857  7940  8904  9702  9749  9804


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0226  1027  1199  1674  2124  2369  4422  4590  8289  9095


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0026  2704  3786  3913  4285  4736  5084  5237  5818  6170  6288  6752  6832  8811

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0106  0124  0137  0374  0513  0520  0619  0861  0988  1047  1152  1160  1204  1293  1474  1560  1826  1944  2044  2153  2281  2727  2736  2830  2932  2984  3055  3078  3106  3118  3203  3218  3816  3958  3987  4051  4073  4172  4340  4532  4613  4618  4663  4737  4975  5612  5772  6058  6090  6101  6169  6645  6693  6861  6998  7013  7121  7210  7274  7295  7409  7439  7732  8075  8107  8135  8221  8301  8321  8558  8739  8822  8859  8861  9005  9199  9380  9437  9571  9663

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0043  0081  0126  0375  0382  0467  0480  0637  0658  0807  0973  1028  1077  1117  1238  1286  1289  1327  1426  1473  1514  1533  1624  1768  1913  2107  2229  2233  2384  2509  2528  2609  2796  2905  2907  3092  3124  3135  3146  3163  3254  3331  3516  3522  3535  3697  3820  3845  3885  3890  3999  4145  4333  4380  4454  4496  4523  4597  4615  4682  4830  4833  4944  4965  5101  5149  5158  5165  5228  5253  5280  5320  5567  5769  5788  5811  5907  6018  6197  6265  6355  6506  6626  6710  6725  6852  6923  6995  7024  7265  7328  7399  7520  7568  7589  7740  7743  7807  7874  7950  8019  8059  8126  8186  8642  8689  8791  8815  8855  9127  9208  9252  9299  9307  9326  9360  9363  9455  9505  9527  9688  9737  9884  9959

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-656 and 01/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 01.06.24 Karunya KR 656 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR656 the Draw was held on 01/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]