» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, June 6, 2024

07-06-2024 Nirmal NR-383 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 7 June 2024

Kerala State Lottery Result 07/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-383 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 07.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 07-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-383 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-383

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 07.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NT 585205". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 383 Kerala Lottery Result announced on 07.06.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-383) 07-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

07-06-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.383
നിർമൽ എൻ. ആർ 383
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NT 585205 (PALAKKAD)

Agent Name: KANNAN K
Agency No.: P 6550

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 585205
NO 585205
NP 585205
NR 585205
NS 585205
NU 585205
NV 585205
NW 585205
NX 585205
NY 585205
NZ 585205

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NV 450891 (KOLLAM)

Agent Name: KANNAN S
Agency No.: Q 4757

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 569604 (THRISSUR)
2) NO 413354 (ALAPPUZHA)
3) NP 274018 (CHITTUR)
4) NR 192203 (KANNUR)
5) NS 566808 (IRINJALAKUDA)
6) NT 205425 (KANNUR)
7) NU 815769 (KASARAGOD)
8) NV 629622 (ALAPPUZHA)
9) NW 292582 (NEYYATTINKARA)
10) NX 345005 (IRINJALAKUDA)
11) NY 670466 (WAYANADU)
12) NZ 943620 (KATTAPPANA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
1604  1821  2351  2479  3250  3254  3297  3424  5438  5754  5792  6359  6570  6860  7072  7327  8363  9973

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0220  0244  0492  0914  1269  1625  2073  2510  2705  3018  3056  3280  3423  3791  3856  3938  4599  4937  5196  5925  6146  6279  6341  6446  6568  7096  7306  7396  7466  7506  7876  8457  8828  9340  9393  9981


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0247  0328  0332  0380  0657  0673  0709  1177  1225  1445  1497  1874  1928  1966  2176  2289  2298  2339  2396  2489  2628  2758  2865  2883  3076  3222  3304  3322  3363  3420  3440  3517  3551  3561  3607  3662  3753  4113  4274  4371  4428  4658  4884  4920  5250  5329  5761  6033  6081  6153  6396  6402  6451  6548  6664  6709  6792  6910  7011  7139  7256  7645  7726  7786  7804  7833  7886  8203  8321  8529  8606  8902  8918  9016  9105  9112  9142  9493  9657

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0020  0122  0125  0399  0413  0446  0609  0649  0861  1051  1062  1153  1226  1654  1662  1698  1879  1935  1973  2010  2110  2138  2168  2393  2587  2797  2823  2824  2929  2961  2993  3047  3184  3290  3372  3449  3530  3675  3718  3735  3892  3931  4014  4071  4102  4361  4366  4399  4449  4496  4587  4615  4650  4804  4812  4850  4871  4875  5063  5124  5143  5327  5335  5373  5390  5547  5892  6004  6337  6447  6553  6634  6791  6940  7036  7116  7198  7245  7427  7500  7514  7527  7569  7618  7621  7687  7970  8027  8040  8071  8074  8079  8102  8109  8196  8303  8331  8379  8386  8390  8568  8673  8729  8823  8848  8852  8958  8973  9012  9032  9117  9120  9121  9162  9172  9377  9399  9561  9575  9672  9719  9998

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-383-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-383-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-383-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-383 and 07/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 07.06.24 Nirmal NR 383 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR383 the Draw was held on 07/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]