» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, June 5, 2024

06-06-2024 Karunya Plus KN-525 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 6 June 2024

Kerala State Lottery Result 06/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-525 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 06.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 06-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-525 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-525

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 06.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PV 203578". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 525 Kerala Lottery Result announced on 06.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-525) 06-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

06-06-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.525
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 525
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PV 203578 (KANNUR)

Agent Name: ANEESH N V
Agency No.: C 3789

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 203578
PO 203578
PP 203578
PR 203578
PS 203578
PT 203578
PU 203578
PW 203578
PX 203578
PY 203578
PZ 203578

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PU 186650 (KOZHIKKODE)

Agent Name: BHAVEESH B P
Agency No.: D 3818

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 456389 (KATTAPPANA)
2) PO 946847 (MANANTHAVADY)
3) PP 558927 (IDUKKI)
4) PR 254203 (KOLLAM)
5) PS 570850 (ERNAKULAM)
6) PT 267033 (THAMARASSERY)
7) PU 656246 (MOOVATTUPUZHA)
8) PV 662810 (PATTAMBI)
9) PW 600035 (IDUKKI)
10) PX 179802 (KOTTAYAM)
11) PY 823956 (KASARAGOD)
12) PZ 505216 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0225  1078  1247  1951  2125  2889  3604  4074  4260  5868  6388  6871  7690  7705  8160  8199  8652  9915

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0189  0428  0482  0845  0852  0899  2102  2120  2303  2557  2924  3021  3048  3231  3829  3920  4759  4919  5083  5498  5526  5570  5585  6128  6631  6883  7011  7519  7652  8487  9133  9190  9902  9987


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0127  0250  0642  0837  1114  1154  1277  1450  1475  1983  2145  2307  2352  2388  2661  3112  3327  3510  3523  3576  3579  3923  3956  4015  4027  4279  4327  4496  4510  4592  4660  4816  4983  5071  5169  5688  5941  5994  6019  6041  6087  6144  6472  6504  6639  6676  6716  6823  7140  7193  7495  7620  7628  7660  7686  7891  7932  7946  8004  8081  8152  8197  8327  8342  8410  8460  8584  8780  8831  8834  8914  8948  8967  9058  9174  9216  9357  9481  9697  9930

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0039  0103  0315  0348  0394  0459  0592  0666  0758  0819  0841  0923  0929  1027  1168  1250  1359  2104  2133  2169  2213  2223  2296  2305  2374  2390  2391  2451  2480  2509  2583  2634  2743  2862  2868  2879  2940  3005  3007  3102  3119  3126  3319  3375  3407  3703  3711  3749  3931  4156  4234  4455  4462  4491  4507  4708  4906  4914  4941  5063  5149  5173  5303  5710  6038  6129  6132  6163  6237  6279  6453  6664  6687  6723  6735  6776  6792  6967  6969  7116  7203  7255  7300  7457  7590  7707  7777  7778  7854  7895  7927  7948  8094  8100  8116  8126  8258  8316  8323  8325  8496  8561  8592  8622  8663  8730  8781  8939  8940  8944  9019  9032  9101  9111  9152  9235  9454  9537  9564  9652  9782  9837  9892  9922  9947  9957

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-525-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-06-06-2024-keralalotteryesults.in_page-0001

kn-525-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-06-06-2024-keralalotteryesults.in_page-0002
 
kn-525-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-06-06-2024-keralalotteryesults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-525 and 06/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 06.06.24 Karunya Plus KN 525 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN525 the Draw was held on 06/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]