» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, June 8, 2024

08-06-2024 Karunya KR-657 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 08 June 2024

Kerala State Lottery Result 08/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-657 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 08.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 08-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-657 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-657

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 08.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "**". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "**" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 657 Kerala Lottery Result announced on 08.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-657) 08-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

08-06-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.657
കാരുണ്യ കെ.ആർ 657
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KV 484910 (NEYYATTIKARA)
Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No.: T 3830
---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/-
KN 484910
KO 484910
KP 484910
KR 484910
KS 484910
KT 484910
KU 484910
KW 484910
KX 484910
KY 484910
KZ 484910

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KR 569229 (KOTTAYAM)
Agent Name: K RAMAKRISHNAN
Agency No.: K 4917
---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 596045 (KOZHIKKODE)
2) KO 893470 (CHERTHALA)
3) KP 909669 (CHITTUR)
4) KR 218067 (THRISSUR)
5) KS 325058 (CHERTHALA)
6) KT 905553 (PATTAMBI)
7) KU 159671 (KOLLAM)
8) KV 262315 (KANNUR)
9) KW 832130 (IDUKKI)
10) KX 295838 (PUNALUR)
11) KY 646083 (MALAPPURAM)
12) KZ 240400 (THIRUVANANTHAPURAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0486  2473  2925  3525  3767  3814  4279  4755  4986  7426  7633  7647  7967  8248  8253  9289  9408  9929

Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0626  1927  3590  3797  5020  5623  5685  5940  6916  7127

Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0394  1303  1699  2156  2250  3512  4824  5949  6067  7338  8308  9410  9427  9947
---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0146  0584  0742  1088  1203  1228  1353  1470  1840  1856  1922  2277  2490  2504  2521  2537  2772  2781  2852  3065  3202  3216  3255  3274  3447  3577  3681  3716  3800  3833  4157  4325  4496  4923  5116  5198  5348  5688  5769  5877  5879  6147  6357  6369  6380  6487  6769  6908  6944  7087  7193  7406  7416  7576  7595  7677  7727  7776  7813  7872  8289  8370  8382  8593  8718  8788  8829  8845  8885  8982  9058  9182  9258  9334  9464  9614  9627  9639  9789  9856
---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0045  0076  0293  0346  0352  0367  0389  0615  0649  0812  0817  0821  0832  0852  1015  1194  1413  1548  1768  1887  1967  2133  2414  2415  2418  2453  2563  2789  2822  2879  2918  2988  3093  3252  3281  3342  3379  3849  3956  4228  4394  4434  4525  4576  4590  4610  4628  4735  4745  4777  4904  4933  4938  4942  4946  4968  4980  5148  5208  5272  5295  5308  5343  5394  5468  5479  5482  5507  5571  5612  5719  5945  6108  6260  6315  6338  6391  6439  6505  6535  6560  6760  7042  7065  7235  7239  7287  7337  7354  7528  7567  7582  7630  7634  7819  7929  7955  7959  8027  8057  8080  8142  8149  8287  8324  8368  8438  8608  8652  8675  8791  8825  8833  8889  8953  9133  9147  9196  9208  9304  9877  9901  9910  9957
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-657 and 08/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 08.06.24 Karunya KR 657 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR657 the Draw was held on 08/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]