» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, June 8, 2024

09-06-2024 Akshaya AK-655 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 9 June 2024

Kerala State Lottery Result 09/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-655 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 09.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-655 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-655

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 09.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AC 565734". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 655 Kerala Lottery Result announced on 09.06.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-655) 09-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

09-06-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.655
അക്ഷയ എ.കെ 655
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AC 565734 (KOLLAM)

Agent Name: RAHUL R
Agency No.: Q 7235

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/-
AA 565734
AB 565734
AD 565734
AE 565734
AF 565734
AG 565734
AH 565734
AJ 565734
AK 565734
AL 565734
AM 565734

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AL 208300 (KOLLAM)

Agent Name: ANIL KUMAR R
Agency No.: Q 8310

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AA 334569 (PATTAMBI)
2) AB 547849 (ERNAKULAM)
3) AC 595078 (KANNUR)
4) AD 402469 (KOLLAM)
5) AE 566382 (PALAKKAD)
6) AF 549902 (ERNAKULAM)
7) AG 121255 (IRINJALAKUDA)
8) AH 951985 (WAYANADU)
9) AJ 756276 (WAYANADU)
10) AK 555239 (PATHANAMTHITTA)
11) AL 591015 (KOZHIKKODE)
12) AM 956446 (KOLLAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0162  0643  1659  2009  2367  2439  2541  2773  4836  5189  5461  5717  5888  6344  6432  6609  7498  9074


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
1463  3944  3951  4128  4130  4314  6237


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
1484  1809  2403  2710  2774  2807  2812  3363  3429  3613  4434  4792  4977  5273  5722  6040  6243  6386  6516  7656  7869  9076  9386  9633  9770  9985

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0273  0363  0478  0523  0543  0588  1085  1356  1361  1636  1753  1925  2166  2343  2346  2702  2862  3016  3081  3087  3562  3729  3785  3836  3895  3963  3980  4079  4316  4559  4586  4779  4793  4855  4869  4919  5336  5372  5627  5859  5892  5958  6068  6114  6370  6522  6942  7021  7069  7230  7326  7725  7878  7988  8041  8207  8227  8692  8712  8848  9058  9063  9187  9325  9444  9493  9524  9546  9610  9620  9638  9989

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0148  0226  0275  0350  0355  0474  0502  0571  0660  0783  0883  1105  1108  1111  1139  1193  1233  1234  1355  1459  1565  1575  1607  1745  1977  1985  2030  2096  2215  2235  2339  2359  2505  2523  2584  2597  2628  2809  2870  2876  2928  2945  3222  3397  3502  3629  3739  3916  3922  4120  4134  4310  4464  4500  4551  4553  4640  4709  4929  5166  5190  5213  5223  5320  5549  5642  5815  5872  5982  5994  6038  6151  6174  6225  6676  6763  7033  7049  7120  7153  7271  7312  7330  7334  7366  7376  7393  7555  7735  7745  7898  7918  7943  7972  8069  8095  8188  8268  8365  8482  8501  8555  8573  8595  8801  8806  8835  8914  9028  9054  9079  9094  9255  9324  9329  9401  9589  9622  9662  9863  9969  9983  9996

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-655 and 09/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize 

winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.06.24 Akshaya AK 655 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK655 the Draw was held on 09/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]