» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, June 15, 2024

16-06-2024 Akshaya AK-656 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 16 June 2024

Kerala State Lottery Result 16/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-656 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 16.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 16-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-656 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-656

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 16.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AO 145065". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 656 Kerala Lottery Result announced on 16.06.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-656) 16-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

16-06-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.656
അക്ഷയ എ.കെ 656
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AO 145065 (KOTTAYAM)

Agent Name: BEENA B S
Agency No.: K 7602

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AN 145065
AP 145065
AR 145065
AS 145065
AT 145065
AU 145065
AV 145065
AW 145065
AX 145065
AY 145065
AZ 145065

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AU 295794 (VADAKARA)

Agent Name: K V RATHEESH
Agency No.: D 4565

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 263232 (KOTTAYAM)
2) AO 782737 (ALAPPUZHA)
3) AP 233177 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) AR 185714 (PALAKKAD)
5) AS 213208 (PALAKKAD)
6) AT 210769 (PALAKKAD)
7) AU 459514 (THIRUR)
8) AV 853867 (KASARAGOD)
9) AW 534060 (PAYYANUR)
10) AX 539835 (ERNAKULAM)
11) AY 555098 (WAYANADU)
12) AZ 792405 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0260  0822  1943  2556  2654  2708  2759  3608  5461  5600  5766  5932  6128  6439  8375  9383  9391  9962


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
3424  4655  5244  6406  6536  8677  9195


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
1914  2126  2575  3346  3513  3666  4618  4658  4972  5051  5196  5277  5480  6007  6167  6401  6669  6748  6932  7438  7892  8685  8967  9080  9744  9787

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0233  0277  0384  0427  0688  0953  1005  1468  1497  1567  1590  1592  1760  1946  2003  2062  2152  2157  2199  2742  2746  3048  3110  3123  3494  3580  3854  3867  4019  4052  4146  4381  4393  4448  4587  4768  4916  5230  5463  5544  5612  5736  5865  5905  6261  6299  6521  6578  6648  6778  6925  6960  7521  7684  7741  7777  7843  7876  8224  8280  8413  8536  8652  8886  9050  9094  9375  9737  9808  9905  9945  9977

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0002  0069  0252  0314  0496  0595  0649  0652  0853  0870  1014  1067  1160  1334  1403  1470  1648  1919  2091  2098  2172  2198  2214  2216  2514  2583  2584  2659  2675  2712  2727  2788  2887  2946  3197  3229  3247  3292  3300  3313  3401  3484  3883  3949  4076  4135  4197  4255  4584  4616  4621  4808  4816  4828  4880  4973  5048  5183  5233  5269  5335  5358  5465  5525  5658  5936  5943  5999  6027  6172  6238  6301  6478  6500  6619  6676  6677  6806  6830  6908  6978  7045  7070  7073  7210  7216  7248  7289  7543  7552  7554  7573  7633  7665  7699  7736  7804  7932  7958  7966  8050  8454  8484  8513  8538  8711  8768  8876  8966  9011  9024  9421  9445  9487  9515  9586  9587  9783  9838  9855  9882  9933  9981

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-656 and 16/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize 

winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 16.06.24 Akshaya AK 656 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK656 the Draw was held on 16/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]