» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, June 16, 2024

17-06-2024 Win-Win W-774 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 17 June 2024

Kerala State Lottery Result 17/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-774 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 17.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 17-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-774 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-774

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 17.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WD 861210". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 774 Kerala Lottery Result announced on 17.06.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-774) 17-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

17-06-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.774
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  774
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WD 861210 (MOOVATTUPUZHA)

Agent Name: SHALU P V
Agency No.: E 7208

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 861210
WB 861210
WC 861210
WE 861210
WF 861210
WG 861210
WH 861210
WJ 861210
WK 861210
WL 861210
WM 861210

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WF 868427 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: V R CHANDRASEKHARA PILLAI
Agency No.: Q 2559

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 160093 (KOTTAYAM)
2) WB 479059 (VADAKARA)
3) WC 975841 (KARUNAGAPALLY)
4) WD 794614 (KASARAGOD)
5) WE 421801 (KANNUR)
6) WF 795975 (KASARAGOD)
7) WG 483708 (GURUVAYOOR)
8) WH 180894 (ALAPPUZHA)
9) WJ 204790 (KOLLAM)
10) WK 633553 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) WL 773739 (ERNAKULAM)
12) WM 470793 (KOTTAYAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0881  2665  3161  3464  4914  4930  5831  6437  6894  7420  7921  8519  8626  8738  9116  9190  9375  9836


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0694  1988  3185  3492  6077  6213  7192  8487  9849  9919


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0434  0814  1474  1524  1806  2439  2446  4586  5672  6024  6596  9299  9327  9768

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0043  0107  0123  0340  0496  0524  1052  1576  1638  1685  1869  2196  2474  2484  2500  2748  2915  3081  3172  3367  3380  3417  3497  3520  3570  3665  3920  3983  4030  4201  4709  4722  4849  4933  4950  5176  5205  5271  5404  5495  5647  5723  5781  5794  5857  5866  5893  5907  5948  5958  6121  6494  6584  6985  7016  7046  7096  7121  7259  7279  7459  7590  7788  7825  8007  8071  8163  8170  8226  8462  8524  8551  8601  8613  9367  9552  9609  9747  9765  9827  9883  9907

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0148  0159  0168  0362  0492  0498  0723  0871  0914  1105  1160  1238  1248  1263  1415  1584  1628  1645  1718  1939  1981  2063  2136  2156  2191  2194  2312  2389  2415  2834  2975  3009  3012  3073  3126  3153  3169  3210  3356  3415  3483  3526  3635  3779  3862  3917  4137  4189  4277  4461  4572  4609  4618  4673  4759  4816  4929  4936  4966  5003  5026  5082  5110  5133  5224  5347  5450  5534  5558  5879  5946  6027  6086  6177  6214  6226  6265  6272  6443  6462  6746  6757  6765  6868  6895  7047  7075  7084  7149  7413  7428  7452  7491  7499  7502  7596  7768  7958  8015  8018  8099  8199  8255  8451  8530  8540  8650  8983  9012  9113  9131  9164  9276  9316  9352  9440  9573  9677  9717  9736  9780  9781  9811  9912  9918  9992

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-774-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-774-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-774-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-774 and 17/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 17.06.24 Win Win W 774 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W774 the Draw was held on 17/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]