» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, June 14, 2024

15-06-2024 Karunya KR-658 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 15 June 2024

Kerala State Lottery Result 15/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-658 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 15.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 15-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-658 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-658

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 15.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KE 860099". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 658 Kerala Lottery Result announced on 15.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-658) 15-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

15-06-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.658
കാരുണ്യ കെ.ആർ 658
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KE 860099 (KOTTAYAM)
Agent Name: V G PRASANNAN
Agency No.: K 3334

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 860099
KB 860099
KC 860099
KD 860099
KF 860099
KG 860099
KH 860099
KJ 860099
KK 860099
KL 860099
KM 860099

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KG 397073 (ERNAKULAM)
Agent Name: JOMON RAFEL
Agency No.: E 9826

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 135232 (IRINJALAKUDA)
2) KB 983068 (KARUNAGAPALLY)
3) KC 876890 (KATTAPPANA)
4) KD 949764 (PUNALUR)
5) KE 578575 (KANNUR)
6) KF 554068 (KOTTAYAM)
7) KG 725293 (CHITTUR)
8) KH 878680 (IRINJALAKUDA)
9) KJ 835915 (THRISSUR)
10) KK 579241 (ALAPPUZHA)
11) KL 808514 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) KM 787178 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0682  0892  1310  1734  2068  3296  3494  3519  3990  4872  4950  5048  6048  6170  6182  7719  8573  9166


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0286  0420  1887  2801  3982  6191  6356  6748  7371  9656


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
1374  1815  2654  2819  3003  4418  5013  5358  5660  6437  7792  7823  8125  9264

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0085  0132  0665  0870  0887  1006  1181  1264  1542  1563  1845  2121  2356  2446  2517  2554  2632  2815  3167  3315  3669  3786  3959  4024  4113  4152  4344  4383  4645  4661  4673  4876  4889  4903  4915  4924  5026  5303  5466  5699  5713  5889  5913  5994  6030  6189  6226  6229  6341  6430  6532  7068  7117  7159  7339  7422  7476  7672  7700  7741  7791  7838  7884  7966  7982  8058  8171  8532  8539  8880  8940  9059  9097  9306  9579  9664  9868  9869  9901  9920

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0134  0621  0854  1069  1074  1233  1261  1275  1307  1479  1547  1562  1626  1702  1923  1960  2029  2038  2099  2172  2267  2281  2309  2334  2340  2376  2440  2471  2577  2659  2693  2726  2751  2803  2841  2875  2930  3373  3460  3500  3521  3535  3728  3778  3788  3892  3927  3956  4042  4061  4251  4389  4427  4428  4462  4581  4609  4668  4940  4971  4991  5009  5086  5324  5410  5449  5459  5506  5568  5814  5848  5868  5896  5901  6131  6154  6178  6284  6316  6344  6415  6517  6551  6654  6674  6745  6905  6910  7041  7097  7198  7251  7253  7257  7324  7408  7425  7444  7503  7525  7615  7620  7681  7740  7807  7892  7935  8018  8027  8086  8282  8747  8981  9025  9283  9389  9460  9499  9533  9829  9834  9934  9950  9969

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-658 and 15/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 15.06.24 Karunya KR 658 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR658 the Draw was held on 15/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]