» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, June 20, 2024

21-06-2024 Nirmal NR-385 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 21 June 2024

Kerala State Lottery Result 21/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-385 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 21.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 21-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-385 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-385

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 21.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NU 578950". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 385 Kerala Lottery Result announced on 21.06.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-385) 21-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

21-06-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.385
നിർമൽ എൻ. ആർ 385
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NU 578950 (ERNAKULAM)

Agent Name: SKANDAN
Agency No.: E 7138

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 578950
NO 578950
NP 578950
NR 578950
NS 578950
NT 578950
NV 578950
NW 578950
NX 578950
NY 578950
NZ 578950

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NR 298801 (GURUVAYOOR)

Agent Name: JIJO A J
Agency No.: R 5534

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 835668 (MALAPPURAM)
2) NO 232172 (KASARAGOD)
3) NP 507795 (IRINJALAKUDA)
4) NR 769919 (THRISSUR)
5) NS 105781 (KAYAMKULAM)
6) NT 199601 (KOTTAYAM)
7) NU 906968 (THIRUR)
8) NV 935979 (ADOOR)
9) NW 769699 (THRISSUR)
10) NX 293810 (MOOVATTUPUZHA)
11) NY 768927 (THRISSUR)
12) NZ 557640 (IDUKKI)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0369  0517  0547  1273  2237  2468  2696  2900  3389  4724  5108  5946  6321  7229  7695  8580  9134  9391

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0344  0398  0564  0694  0950  1223  1444  1456  1749  2419  2683  3249  3814  3894  4009  4184  4213  4228  4308  4468  4595  4826  4855  5468  5986  6045  6269  6319  6537  6553  7092  7721  7861  8197  9144  9412


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0126  0137  0159  0248  0332  0351  0573  0821  1115  1117  1318  1474  1748  1828  1969  2291  2300  2371  2446  2496  2502  2604  2770  2811  2901  3117  3182  3296  3612  3626  3671  3795  3946  4083  4284  4312  4321  4537  4577  4726  4776  4832  4852  5021  5024  5038  5261  5369  5406  5511  5619  5700  5811  5820  5921  5931  5968  6028  6042  6098  6191  6399  6589  7023  7281  7346  7853  8104  8114  8446  8732  8821  9060  9181  9195  9421  9809  9819  9881

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0314  0335  0392  0407  0577  0593  0600  0627  0780  1070  1088  1148  1171  1173  1239  1257  1384  1552  1556  1626  1680  1742  1745  1799  1853  2246  2273  2386  2405  2429  2458  2566  2582  2687  2704  2935  3002  3052  3201  3340  3359  3484  3566  3585  3630  3640  3818  3840  3960  4056  4099  4114  4142  4160  4176  4367  4773  4778  4824  4994  5056  5073  5159  5260  5279  5349  5355  5426  5430  5525  5594  5687  5865  5880  6025  6083  6165  6316  6332  6375  6384  6476  6480  6695  6795  7003  7008  7018  7131  7226  7406  7523  7623  7657  7730  7742  7792  7798  7874  7902  7995  8024  8085  8130  8160  8172  8241  8378  8447  8517  8634  8719  8854  8886  9321  9438  9594  9617  9660  9724  9792  9818

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-385 and 21/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 21.06.24 Nirmal NR 385 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR385 the Draw was held on 21/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]