» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, June 27, 2024

28-06-2024 Nirmal NR-386 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 28 June 2024

Kerala State Lottery Result 28/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-386 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 28.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 28-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-386 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-386

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 28.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NF 903276". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 386 Kerala Lottery Result announced on 28.06.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-386) 28-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

28-06-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.386
നിർമൽ എൻ. ആർ 386
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NF 903276 (CHERTHALA)

Agent Name: MANOJ LAL P K
Agency No.: A 6223

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 903276
NB 903276
NC 903276
ND 903276
NE 903276
NG 903276
NH 903276
NJ 903276
NK 903276
NL 903276
NM 903276

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NK 421089 (PALAKKAD)

Agent Name: SANTHI K
Agency No.: P 2851

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 564079 (PALAKKAD)
2) NB 742570 (VAIKKOM)
3) NC 731099 (ERNAKULAM)
4) ND 160594 (KANNUR)
5) NE 997035 (KATTAPPANA)
6) NF 781903 (KOTTAYAM)
7) NG 777717 (PALAKKAD)
8) NH 998970 (KATTAPPANA)
9) NJ 528125 (GURUVAYOOR)
10) NK 924273 (ATTINGAL)
11) NL 187418 (PALAKKAD)
12) NM 212960 (PALAKKAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
1042  1134  1689  2396  2598  3325  3744  5355  6120  6318  6705  7525  7947  8621  9121  9213  9618  9995

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0868  1114  1502  1606  1665  2215  2392  2682  3073  3083  3215  3220  4126  4675  5160  5202  5288  5439  5466  5759  5818  5865  6005  6096  6234  6437  7048  7580  7614  8280  8324  9000  9226  9348  9588  9715


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0086  0201  0605  0898  0920  0931  0946  1273  1592  1605  1764  1841  2165  2209  2254  2356  2561  2969  3147  3237  3384  3487  3540  3664  3741  4045  4200  4260  4287  4345  4856  4911  5022  5050  5105  5138  5296  5374  5407  5710  5938  6100  6229  6350  6436  6508  6714  6849  7024  7038  7124  7178  7630  7657  7804  7845  7978  8100  8353  8359  8402  8410  8486  8771  8773  8986  9146  9157  9239  9429  9482  9590  9635  9642  9721  9724  9806  9807  9917

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0043  0092  0106  0245  0381  0475  0741  0872  0889  1154  1275  1394  1461  1537  1576  1660  1819  1956  2033  2061  2100  2456  2457  2484  2794  2900  2942  3095  3122  3157  3167  3217  3309  3332  3493  3565  3805  3859  3869  3980  4049  4086  4088  4196  4242  4433  4443  4468  4536  4553  4688  5277  5327  5330  5416  5431  5434  5598  5792  6183  6209  6210  6316  6354  6386  6564  6653  6729  6746  6790  6807  6832  6969  7020  7113  7184  7399  7504  7536  7594  7647  7674  7709  7762  7850  7877  7963  8085  8170  8213  8231  8246  8251  8253  8278  8316  8406  8450  8475  8785  8880  8945  8987  9086  9184  9272  9274  9329  9346  9376  9383  9464  9575  9585  9621  9665  9677  9782  9805  9817  9852  9887

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-386-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-386-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-386-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-386 and 28/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 28.06.24 Nirmal NR 386 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR386 the Draw was held on 28/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]