» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, July 3, 2024

04-07-2024 Karunya Plus KN-529 Kerala Lottery Result 3pm

KL Lottery Results 4 July 2024

Kerala State Lottery Result 04/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-529 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 04.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 04-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-529 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-529

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 04.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PW 194682". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 529 Kerala Lottery Result announced on 04.07.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-529) 04-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

04-07-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.529
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 529
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PW 194682 (KANNUR)

Agent Name: P MOHANAN
Agency No.: C 3044

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 194682
PO 194682
PP 194682
PR 194682
PS 194682
PT 194682
PU 194682
PV 194682
PX 194682
PY 194682
PZ 194682

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PW 198656 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: ASLAM BYJU
Agency No.: H 3887

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 549852 (THRISSUR)
2) PO 575143 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) PP 449489 (NEYYATTINKARA)
4) PR 801539 (MALAPPURAM)
5) PS 466075 (IRINJALAKUDA)
6) PT 426709 (PALAKKAD)
7) PU 752496 (CHERTHALA)
8) PV 489184 (GURUVAYOOR)
9) PW 144707 (KOLLAM)
10) PX 625854 (KASARAGOD)
11) PY 487004 (KANHANGAD)
12) PZ 764362 (KATTAPPANA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0486  1063  1443  1673  1893  2188  2690  3456  3585  3788  4957  5111  5911  6056  6341  8046  8183  8723

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0046  0159  0603  0622  0642  1848  2070  2087  2207  2308  2483  3673  3797  3854  4445  4545  5038  5924  6280  6335  6509  6571  6749  6755  7782  7847  7878  8316  8424  9451  9728  9741  9774  9892


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0203  0320  0335  0352  0456  0569  0577  0589  0809  0879  0887  1013  1208  1379  1538  1638  1718  1758  1845  1856  2099  2189  2218  2268  2275  2383  2692  2823  3162  3312  3499  3885  4056  4289  4307  4447  4550  4852  4940  5025  5088  5275  5374  5542  5568  5589  5935  5997  6107  6229  6415  6426  6435  6447  6462  6463  6663  6813  6872  7054  7088  7352  7625  7653  7726  8077  8624  8636  9079  9082  9153  9202  9284  9286  9527  9537  9551  9809  9887  9912

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0033  0095  0118  0153  0257  0537  0538  0701  0741  0821  1064  1079  1212  1346  1578  1660  1805  1828  1832  2015  2117  2131  2142  2223  2245  2253  2281  2468  2495  2500  2527  2597  2653  2688  2707  2719  2856  2860  2974  2997  3061  3388  3465  3521  3537  3583  3631  3726  3851  3936  3957  4055  4249  4345  4391  4434  4580  4597  4696  4722  4723  4738  4837  5000  5016  5024  5050  5118  5431  5449  5474  5558  5715  5901  6035  6077  6122  6124  6234  6239  6243  6275  6296  6585  6946  6970  6971  7040  7062  7106  7161  7285  7310  7345  7434  7523  7577  7643  7900  7959  7962  8002  8032  8081  8151  8172  8405  8432  8485  8531  8611  8713  8996  9012  9380  9381  9412  9418  9470  9474  9560  9579  9753  9826  9971  9986

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-529-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-529-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-529-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-07-2024-keralalotteryresults.in_page-0003


---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-529 and 04/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 04.07.24 Karunya Plus KN 529 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN529 the Draw was held on 04/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]