» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, June 27, 2024

27-06-2024 Karunya Plus KN-528 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 28 June 2024

Kerala State Lottery Result 28/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-528 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 27.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 27-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-528 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-528

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 27.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PH 575824". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 528 Kerala Lottery Result announced on 27.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-528) 27-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

27-06-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.528
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 528
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PH 575824 (THRISSUR)

Agent Name: NITHIN
Agency No.: R 9996

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 575824
PB 575824
PC 575824
PD 575824
PE 575824
PF 575824
PG 575824
PJ 575824
PK 575824
PL 575824
PM 575824

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PE 705443 (VAIKKOM)

Agent Name: NISAR K H
Agency No.: K 6058

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 126452 (VAIKKOM)
2) PB 924830 (PATHANAMTHITTA)
3) PC 897700 (ATTINGAL)
4) PD 427988 (PALAKKAD)
5) PE 783837 (KANNUR)
6) PF 101860 (PALAKKAD)
7) PG 840652 (WAYANADU)
8) PH 423719 (KANNUR)
9) PJ 897692 (ATTINGAL)
10) PK 592945 (KOZHIKKODE)
11) PL 875462 (KAYAMKULAM)
12) PM 451185 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0269  2324  2395  2988  3598  3631  3697  4877  5586  5987  6165  6568  6979  7121  7859  8632  9205  9761

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0004  0068  0463  0697  0787  1467  1579  1602  1615  1739  2407  2469  3090  3822  3852  4143  4485  5926  6067  6360  6365  7348  7598  7884  8108  8114  8339  8741  9075  9124  9243  9351  9430  9916


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0030  0166  0350  0406  0433  0488  0643  1072  1541  1563  2272  2360  2385  2386  2487  2536  2568  3104  3500  3531  3535  3592  3651  3873  3902  4089  4272  4564  4593  4610  4670  4719  5176  5205  5237  5591  5648  5735  5747  5937  5965  5992  6001  6012  6132  6151  6258  6279  6424  6503  6566  6727  6847  7005  7016  7460  7483  7528  7547  7656  7760  7841  7845  8013  8098  8125  8129  8179  8315  8432  8455  8568  8658  8992  9175  9362  9400  9638  9802  9930

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0077  0111  0125  0167  0189  0455  0475  0522  0622  0624  0706  0730  1039  1204  1213  1231  1242  1290  1346  1419  1525  1547  1584  1608  1647  2037  2054  2057  2527  2530  2546  2569  2614  2656  2673  2681  2768  2823  2835  2908  2980  2995  3127  3206  3212  3290  3308  3527  3529  3532  3546  3650  3747  3823  3837  3946  3976  4003  4123  4140  4177  4213  4573  4618  4769  4771  4792  4921  4952  5018  5105  5245  5424  5511  5805  5899  5906  6031  6101  6137  6168  6174  6175  6361  6496  6626  6632  6677  6724  6795  6862  6908  6957  6982  7037  7067  7088  7331  7651  7804  7806  7981  8019  8065  8126  8171  8232  8317  8387  8400  8626  8917  9086  9144  9195  9278  9289  9344  9356  9357  9456  9524  9805  9806  9913  9969

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-528 and 27/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 27.06.24 Karunya Plus KN 528 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN528 the Draw was held on 27/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]