» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, June 28, 2024

29-06-2024 Karunya KR-660 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 29 June 2024

Kerala State Lottery Result 29/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-660 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 29.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 29-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-660 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-660

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 29.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KF 947440". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 660 Kerala Lottery Result announced on 29.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-660) 29-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

29-06-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.660
കാരുണ്യ കെ.ആർ 660
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KF 947440 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: SALY N K
Agency No.: R 9139

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 947440
KB 947440
KC 947440
KD 947440
KE 947440
KG 947440
KH 947440
KJ 947440
KK 947440
KL 947440
KM 947440

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KL 986079 (KOTTAYAM)
Agent Name: JIA WILSON
Agency No.: K 6064

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 586423 (IDUKKI)
2) KB 904374 (ADIMALY)
3) KC 814542 (KOZHIKKODE)
4) KD 587329 (WAYANADU)
5) KE 605951 (KOTTAYAM)
6) KF 260055 (KOLLAM)
7) KG 151207 (PALAKKAD)
8) KH 725104 (CHITTUR)
9) KJ 742766 (VAIKKOM)
10) KK 561759 (THRISSUR)
11) KL 271020 (MANANTHAVADY)
12) KM 253768 (PALAKKAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0486  0708  1414  1704  1839  2610  2986  3926  4164  4866  5238  5706  5711  5968  6020  7441  8848  9128


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0681  2068  2190  4878  5679  6090  6590  6926  8065  8348


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
1203  1674  2094  3125  3653  4949  5107  5193  7394  9260  9361  9582  9622  9942

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0101  0103  0192  0339  0365  0422  0438  0539  0644  0697  0826  0848  0915  1734  1788  1836  1910  1997  2008  2354  2422  2434  2493  2579  3031  3032  3376  3424  3477  3480  3682  3713  3735  3867  3883  4088  4146  4277  4304  4321  4386  4433  4519  4551  4584  4601  4830  4836  5563  5617  6144  6233  6318  6329  6546  6570  6601  6609  6613  6722  6857  7178  7279  7358  7455  7923  8715  8822  8869  8883  9033  9376  9498  9636  9670  9766  9826  9858  9946  9957

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0124  0189  0190  0218  0357  0577  0614  0615  0621  0684  0821  0841  1118  1134  1308  1336  1364  1393  1546  2078  2089  2112  2174  2304  2305  2442  2558  2584  2600  2681  2864  3028  3087  3179  3229  3250  3429  3430  3586  3679  3702  3725  3821  3841  3912  4117  4340  4343  4436  4555  4682  5011  5232  5285  5372  5534  5741  5768  5815  5928  6047  6074  6092  6121  6128  6142  6319  6381  6512  6527  6537  6551  6574  6704  6725  6837  6876  6914  6921  7085  7162  7169  7220  7223  7251  7252  7264  7281  7326  7356  7413  7415  7429  7529  7596  7597  7624  7686  7704  7884  7958  8161  8182  8300  8428  8477  8561  8626  8706  8803  8947  8974  8992  9053  9066  9077  9118  9122  9166  9325  9466  9785  9818  9947

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-660-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-660-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-660-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-660 and 29/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 29.06.24 Karunya KR 660 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR660 the Draw was held on 29/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]