» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, July 5, 2024

06-07-2024 Karunya KR-661 Kerala Lottery Result 3pm

KL Lottery Result 06 July 2024

Kerala State Lottery Result 06/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-661 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 06.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 06-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-661 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-661

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 06.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KO 978869". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 661 Kerala Lottery Result announced on 06.07.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-661) 06-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

06-07-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.661
കാരുണ്യ കെ.ആർ 661
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KO 978869 (THIRUR)
Agent Name: SURESH T P
Agency No.: M 4754

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KN 978869
KP 978869
KR 978869
KS 978869
KT 978869
KU 978869
KV 978869
KW 978869
KX 978869
KY 978869
KZ 978869

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KW 691767 (KANHANGAD)
Agent Name: AJITH KUMAR N
Agency No.: S 498

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 912692 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) KO 931628 (KASARAGOD)
3) KP 573546 (VADAKARA)
4) KR 502757 (KOTTAYAM)
5) KS 264950 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) KT 149494 (KOLLAM)
7) KU 314142 (IRINJALAKUDA)
8) KV 539285 (KOZHIKKODE)
9) KW 547019 (THRISSUR)
10) KX 916820 (KARUNAGAPALLY)
11) KY 771307 (WAYANADU)
12) KZ 628161 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0454  0565  0954  1497  1976  2118  2513  3745  4075  4131  5526  5752  5835  6699  7465  7882  9140  9423


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
2364  2366  2950  4125  4990  5218  6727  8915  9411  9844


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
1112  2308  2425  2429  3004  3054  3690  5675  6041  7855  8715  8993  9723  9925

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0137  0264  0282  0601  0619  0781  0838  0889  0946  1424  1517  1665  1690  1833  1899  1974  1977  2098  2136  2235  2437  2739  2981  2997  3152  3196  3207  3265  3302  3361  3423  3479  3522  3535  3683  3838  3877  3897  3945  4074  4121  4274  4554  4710  4799  4862  5104  5120  5173  5901  5941  6196  6210  6340  6620  6955  7020  7031  7205  7437  7517  7601  7696  7751  7784  7952  8109  8115  8477  8536  8733  8896  8994  9046  9245  9291  9297  9397  9546  9644

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0182  0376  0425  0435  0467  0474  0768  0826  0910  0922  0985  1010  1083  1111  1225  1238  1270  1325  1340  1362  1460  1508  1555  1618  1670  1696  1699  1873  1987  2045  2250  2269  2450  2479  2610  2838  2868  2894  2919  3035  3158  3209  3259  3321  3463  3474  3593  3601  3765  3802  3855  3993  4009  4078  4114  4141  4182  4287  4379  4525  4538  4632  4670  4746  4777  4827  5010  5086  5174  5188  5192  5249  5328  5407  5421  5480  5493  5506  5589  5730  5811  5920  6023  6060  6066  6140  6268  6412  6424  6511  6531  6624  7036  7063  7317  7351  7434  7466  7559  7621  7926  7965  8457  8484  8578  8626  8657  8848  9023  9095  9099  9309  9319  9340  9353  9408  9495  9619  9629  9669  9777  9822  9827  9908

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-661 and 06/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 06.07.24 Karunya KR 661 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR661 the Draw was held on 06/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]