» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, July 8, 2024

07-07-2024 Akshaya AK-659 Kerala Lottery Result 3pm

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 7 July 2024

Kerala State Lottery Result 07/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-659 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 07.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 07-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-659 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-659

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 07.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AJ 456729". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "*PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 659 Kerala Lottery Result announced on 07.07.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-659) 07-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

07-07-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.659
അക്ഷയ എ.കെ 659
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AJ 456729 (CHITTUR)
Agent Name: PRIYA M
Agency No.: P 6350
---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/-
AA 456729
AB 456729
AC 456729
AD 456729
AE 456729
AF 456729
AG 456729
AH 456729
AK 456729
AL 456729
AM 456729

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AH 508927 (CHITTUR)
Agent Name: R KRISHNA DAS
Agency No.: P 1859
---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AA 616956 (ERNAKULAM)
2) AB 201240 (THRISSUR)
3) AC 170052 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) AD 845368 (MOOVATTUPUZHA)
5) AE 135850 (NEYYATTINKARA)
6) AF 609517 (ALAPPUZHA)
7) AG 472170 (KOZHIKKODE)
8) AH 591925 (PALAKKAD)
9) AJ 998770 (PAYYANUR)
10) AK 260607 (KOTTAYAM)
11) AL 449165 (PATTAMBI)
12) AM 250699 (ERNAKULAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0300  0994  1080  1513  1621  3725  4391  4434  4476  5336  6155  6461  6515  6557  7154  8906  9778  9835

Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
2259  2382  4654  5719  5942  6337  7721

Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0017  0246  1339  1836  2120  2412  2822  3188  3321  3938  4040  4259  4409  5093  5769  6041  6787  7071  7307  7798  8171  8492  8657  9118  9296  9714
---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0048  0244  0291  0406  0408  0495  0942  0992  1167  1536  1603  1705  1842  2148  2823  2951  3071  3102  3370  3393  3433  3483  3495  3508  3699  3804  3833  3841  3968  4440  4564  4716  4791  4859  4860  4914  5072  5088  5251  5360  5376  5553  5709  5833  6126  6544  6563  6590  6729  6788  6991  7101  7156  7449  7624  7648  7837  7917  7988  8047  8178  8205  8562  8633  8728  9061  9189  9375  9470  9706  9954  9990
---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0029  0433  0458  0468  0554  0577  0587  0621  0624  0646  0802  0820  0824  0830  0944  1078  1082  1113  1121  1170  1373  1430  1677  1799  1812  1935  2009  2059  2126  2167  2201  2262  2294  2300  2413  2500  2655  2681  2737  2811  3116  3166  3227  3376  3544  3607  3680  3733  3748  4024  4155  4268  4287  4319  4349  4362  4449  4502  4530  4545  4566  4581  4586  4631  4635  4994  5090  5316  5384  5394  5429  5496  5502  5632  5821  5880  5975  6083  6401  6516  6542  6637  6653  6664  6928  7172  7309  7312  7397  7415  7459  7477  7573  7601  7620  7665  7811  7817  7828  8009  8080  8217  8284  8291  8373  8530  8532  8574  8800  8858  8899  8936  9087  9222  9262  9382  9396  9465  9520  9566  9577  9721  9994
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-659 and 07/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize 

winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 07.07.24 Akshaya AK 659 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK659 the Draw was held on 07/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]