» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, July 8, 2024

08-07-2024 Win-Win W-777 Kerala Lottery Result 3pm

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 8 July 2024

Kerala State Lottery Result 08/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-777 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 08.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 08-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-777 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-777

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 08.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WT 918331". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 777 Kerala Lottery Result announced on 08.07.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-777) 08-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

08-07-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.777
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  777
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WT 918331 (KAYAMKULAM)
Agent Name: AJITH V S
Agency No.: A 5301
---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 918331
WO 918331
WP 918331
WR 918331
WS 918331
WU 918331
WV 918331
WW 918331
WX 918331
WY 918331
WZ 918331

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WY 380898 (MALAPPURAM)
Agent Name: K UNNIKRISHNAN
Agency No.: M 287
---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 199611 (KOTTAYAM)
2) WO 654546 (CHITTUR)
3) WP 464400 (ERNAKULAM)
4) WR 587425 (WAYANADU)
5) WS 508562 (IRINJALAKUDA)
6) WT 773632 (ATTINGAL)
7) WU 256232 (ERNAKULAM)
8) WV 138587 (ERNAKULAM)
9) WW 527796 (KARUNAGAPALLY)
10) WX 859895 (ADIMALY)
11) WY 474941 (ALAPPUZHA)
12) WZ 960233 (KOTTAYAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0112  0847  1177  1276  1379  2437  3698  4382  5094  5212  6153  6871  7418  7559  7655  8122  8284  8733

Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0268  1882  2202  3281  5828  6072  6286  6447  9717  9850

Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0556  0628  2355  2687  3013  3880  4197  4469  5817  7217  8449  8628  9227  9286
---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0008  0164  0220  0275  0361  0564  0818  0996  1337  1429  1434  1439  1520  1665  1735  1829  2061  2184  2312  2507  2660  2833  2955  3107  3117  3311  3421  3472  3538  3576  3689  3765  3800  3936  3973  4019  4052  4102  4391  4394  4551  4565  4578  4851  5093  5242  5354  5491  5510  5587  5605  5673  5757  5963  6328  6346  6350  6413  6546  6817  6839  6884  6920  7018  7108  7120  7446  7480  7753  7820  8199  8311  8411  8415  8533  8669  8874  9139  9215  9364  9427  9623
---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0037  0109  0428  0547  0551  0856  1013  1073  1310  1317  1378  1554  1630  1643  1661  1800  1912  2045  2109  2115  2130  2216  2433  2469  2487  2537  2655  2688  2784  2813  2876  2938  3015  3062  3111  3180  3182  3255  3320  3348  3361  3379  3479  3484  3534  3588  3784  3837  3851  3885  4034  4075  4081  4275  4351  4370  4543  4788  4832  4990  5045  5086  5091  5328  5434  5485  5532  5540  5601  5625  5767  5824  5855  5958  5995  5996  6014  6077  6126  6214  6290  6308  6309  6339  6367  6424  6464  6545  6584  6601  6709  6739  6876  6923  7009  7082  7128  7162  7270  7317  7411  7503  7609  7676  7775  7817  7830  7865  7886  7957  8003  8189  8222  8410  8543  8686  8921  9405  9415  9429  9452  9487  9744  9835  9901  9997
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-777 and 08/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 08.07.24 Win Win W 777 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W777 the Draw was held on 08/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]