» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, June 21, 2024

22-06-2024 Karunya KR-659 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 01 June 2024

Kerala State Lottery Result 22/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-659 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 22.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 22-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-659 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-659

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 22.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KX 505251". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "IDUKKI" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 659 Kerala Lottery Result announced on 22.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-659) 22-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

22-06-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.659
കാരുണ്യ കെ.ആർ 659 
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KX 505251 (KATTAPPANA)
Agent Name: PONNAPPAN PADANAYIL
Agency No.: Y 4244

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/-
KN 505251
KO 505251
KP 505251
KR 505251
KS 505251
KT 505251
KU 505251
KV 505251
KW 505251
KY 505251
KZ 505251

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KR 275205 (ADIMALY)
Agent Name: P K DINESH
Agency No.: Y 2425

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 182468 (KOLLAM)
2) KO 877637 (IDUKKI)
3) KP 196646 (PALAKKAD)
4) KR 976042 (KAYAMKULAM)
5) KS 141333 (MALAPPURAM)
6) KT 963031 (PALAKKAD)
7) KU 695205 (NEYYATTINKARA)
8) KV 548896 (KASARAGOD)
9) KW 556807 (MOOVATTUPUZHA)
10) KX 518209 (KAYAMKULAM)
11) KY 229534 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) KZ 159988 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0172  0203  0477  0727  1530  2080  2408  3380  3692  4078  4980  7092  7272  7654  8027  8114  8441  8544


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0091  0343  0378  0840  0945  1218  3080  3146  5841  7596


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0865  1548  2019  3193  4569  5027  6456  6895  7113  7558  8002  8121  8125  9775

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0004  0022  0137  0146  0154  0222  0535  1091  1128  1157  1250  1343  1429  1475  1580  1828  1864  1889  1914  2065  2098  2118  2142  2157  2572  2754  2866  2953  3120  3215  3407  3642  3764  3835  3882  3902  3924  3951  4505  4551  4869  5084  5139  5326  5485  5487  5773  5954  6259  6269  6282  6291  6361  6416  6708  6837  6898  6987  7232  7241  7263  7282  7366  7369  7385  7484  7953  8210  8268  8287  8307  8373  8790  8795  9059  9060  9265  9415  9503  9967

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0005  0076  0115  0344  0364  0439  0574  0585  0607  0847  1002  1222  1284  1393  1494  1567  1609  1671  1722  1868  1888  1911  1965  2073  2209  2433  2439  2489  2510  2549  2566  2655  2676  2714  2728  2745  2797  2808  2847  3027  3122  3277  3301  3516  3698  3718  3806  3862  4030  4187  4246  4412  4468  4486  4565  4831  5031  5175  5222  5458  5544  5740  5795  5876  5898  5961  6031  6062  6069  6072  6133  6276  6294  6299  6379  6389  6460  6557  6561  6587  6660  6901  6947  6962  7003  7066  7082  7114  7162  7185  7259  7287  7357  7525  7579  7809  7896  8056  8099  8161  8173  8357  8391  8474  8785  8798  8868  8927  8957  8975  9067  9206  9229  9375  9377  9378  9445  9462  9495  9499  9785  9796  9834  9970

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-659-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-659-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-659-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-659 and 22/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 22.06.24 Karunya KR 659 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR659 the Draw was held on 22/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]