» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, June 13, 2024

14-06-2024 Nirmal NR-384 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 14 June 2024

Kerala State Lottery Result 14/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-384 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 14.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 14-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-384 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-384

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 14.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NB 579555". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 384 Kerala Lottery Result announced on 14.06.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-384) 14-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

14-06-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.384
നിർമൽ എൻ. ആർ 384
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NB 579555 (MALAPPURAM)

Agent Name: ASHITH THIRUNILATH
Agency No.: M 4753

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 579555
NC 579555
ND 579555
NE 579555
NF 579555
NG 579555
NH 579555
NJ 579555
NK 579555
NL 579555
NM 579555

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NJ 591352 (KANNUR)

Agent Name:
Agency No.:

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 595095 (PAYYANUR)
2) NB 580488 (KOTTAYAM)
3) NC 579865 (MALAPPURAM)
4) ND 296307 (CHITTUR)
5) NE 437037 (ERNAKULAM)
6) NF 587134 (KOZHIKKODE)
7) NG 165845 (ERNAKULAM)
8) NH 840531 (KOTTAYAM)
9) NJ 840569 (KOTTAYAM)
10) NK 934885 (KASARAGOD)
11) NL 922454 (PAYYANUR)
12) NM 146369 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
1112  1572  3049  3572  4683  4714  4988  5389  5814  6068  7400  7489  7671  7681  7772  8529  8612  8718

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0043  0697  0713  0714  1182  1558  1969  2038  2104  2308  2692  2778  2791  3467  3993  4198  4404  4434  4435  5001  5950  6175  6493  6696  6844  6866  6887  7104  7657  8333  8434  8472  8557  8943  9538  9843


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0021  0036  0065  0143  0230  0376  0485  0869  1116  1499  1644  2077  2179  2184  2252  2657  2776  2973  3032  3197  3247  3480  3520  3540  3566  3600  3633  3928  3947  3962  4069  4131  4237  4271  4454  4493  4498  4507  4721  4800  4939  4945  5193  5446  5464  5547  5605  5776  5976  6085  6164  6211  6238  6419  6566  6904  7124  7186  7259  7614  7617  7789  8158  8223  8267  8372  8742  8872  9011  9020  9124  9170  9223  9315  9380  9452  9484  9518  9808

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0010  0044  0110  0141  0154  0201  0276  0303  0430  0500  0668  1109  1126  1151  1187  1247  1254  1313  1352  1357  1791  1892  1924  2115  2134  2181  2293  2359  2654  2679  2770  2819  2841  3238  3356  3367  3463  3507  3523  3609  3802  3872  3918  4161  4169  4373  4390  4406  4466  4535  4570  4699  4919  4934  4970  5005  5037  5185  5215  5385  5388  5433  5491  5677  5769  5864  6032  6055  6083  6131  6133  6161  6303  6306  6329  6343  6525  6535  6624  6896  6926  7041  7086  7091  7097  7152  7161  7255  7406  7416  7419  7439  7448  7486  7868  7922  7992  8021  8076  8124  8297  8495  8503  8543  8547  8611  8699  8774  8790  8815  8937  8979  9220  9371  9434  9459  9471  9566  9600  9696  9727  9906

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-384-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-384-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-384-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-384 and 14/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 14.06.24 Nirmal NR 384 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR384 the Draw was held on 14/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]