» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, May 14, 2024

15-05-2024 Fifty-Fifty FF-95 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 15 May 2024

Kerala State Lottery Result 15/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-95 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 15.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 15-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-95 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-95

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 15.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FG 348822". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 95 Kerala Lottery Result announced on 15.05.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-95) 15-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

15-05-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.95
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 95
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FG 348822 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: P MUHAMMED SALI
Agency No.: T 235

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FA 348822
FB 348822
FC 348822
FD 348822
FE 348822
FF 348822
FH 348822
FJ 348822
FK 348822
FL 348822
FM 348822

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FH 271773 (CHITTUR)

Agent Name: PARAMASIVAN M M
Agency No.: P 4016

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0329  1055  2074  2438  2503  2576  3186  3876  5263  6220  6225  6245  6418  6566  6876  7180  7709  9071  9291  9387  9429  9787  9993

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0089  0127  0640  1232  1266  1965  2104  2762  7281  7839  9337  9612


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0041  0078  0718  2286  3047  3318  3690  4957  5345  5403  5429  5616  5621  6349  6624  6857  7342  7433  7842  7960  8545  8596  9660  9946


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0112  0276  0410  0544  0780  0781  0877  1000  1009  1080  1249  1254  1257  1366  1370  1693  1717  1918  1962  1988  2010  2101  2128  2177  2211  2344  2464  2477  2656  2698  2796  2862  3046  3057  3133  3235  3312  3536  3700  3933  3939  4043  4246  4397  4579  4600  4872  4907  5005  5106  5327  5629  5809  5920  6200  6254  6348  6390  6421  6434  6512  6592  6646  6648  6795  6884  7037  7058  7077  7248  7501  7636  7762  7781  7894  7919  7972  8007  8107  8200  8508  8553  8689  8897  8948  9202  9319  9355  9415  9467  9717  9798  9849  9901  9989  9999

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0003  0101  0174  0249  0310  0419  0604  0770  0952  0991  1031  1042  1094  1146  1204  1209  1363  1367  1415  1442  1474  1587  1599  1692  1716  1718  1756  2012  2049  2219  2288  2338  2386  2456  2501  2658  2660  2757  2847  2873  3001  3437  3448  3508  3518  3535  3574  3733  3799  3849  3923  4041  4094  4141  4260  4336  4469  4534  4580  4700  4763  4850  4920  4996  5034  5041  5101  5362  5489  5570  5584  5698  5708  5922  6040  6044  6057  6153  6473  6548  6579  6816  6900  6952  7000  7086  7229  7324  7394  7461  7472  7507  7514  7531  7597  7602  7721  7896  7967  8061  8161  8221  8240  8259  8272  8295  8307  8324  8351  8415  8495  8685  8708  8744  8992  9005  9009  9031  9229  9269  9359  9408  9620  9647  9664  9960

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-95-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-95-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-95-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-95 and 15/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 15.05.24 Fifty Fifty FF 95 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF95 the Draw was held on 15/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]