» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, May 15, 2024

16-05-2024 Karunya Plus KN-522 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 16 May 2024

Kerala State Lottery Result 16/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-522 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 16.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 16-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-522 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-522

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 16.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PG 450101". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 522 Kerala Lottery Result announced on 16.05.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-522) 16-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

16-05-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.522
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 522
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PG 450101 (PATTAMBI)

Agent Name: P HARIDAS
Agency No.: P 300

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 450101
PB 450101
PC 450101
PD 450101
PE 450101
PF 450101
PH 450101
PJ 450101
PK 450101
PL 450101
PM 450101

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PH 186511 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: V R SURESH KUMAR
Agency No.: T 4364

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 505774 (KAYAMKULAM)
2) PB 909499 (CHITTUR)
3) PC 184483 (ALAPPUZHA)
4) PD 747728 (ADOOR)
5) PE 589345 (KOZHIKKODE)
6) PF 795104 (MALAPPURAM)
7) PG 630952 (ALAPPUZHA)
8) PH 753057 (GURUVAYOOR)
9) PJ 768460 (PAYYANUR)
10) PK 137275 (PALAKKAD)
11) PL 574294 (PALAKKAD)
12) PM 852771 (ATTINGAL)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0041  0231  1029  2402  3070  3405  5044  5470  5806  6959  7381  7441  7604  7848  8095  8461  8593  9581

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0186  0201  0353  0422  0468  1111  1149  1158  3009  3061  3376  4042  4320  4756  5069  5289  5349  5356  5380  5486  6204  6560  6795  7126  7965  8166  8230  8789  9366  9461  9511  9545  9672  9779


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0095  0159  0189  0373  0425  0516  0568  0574  0729  1466  1665  1725  2075  2156  2215  2346  2436  2616  2835  2991  3361  3506  3556  3626  3645  3804  3932  4001  4014  4133  4289  4588  4608  4788  4953  4979  4987  5117  5159  5162  5175  5178  5365  5453  5560  5650  5745  5825  5828  5974  6033  6347  6375  6423  6459  6524  6595  6640  6826  7233  7373  7392  7512  7660  7701  7715  7780  8007  8035  8037  8089  8376  8403  8951  9232  9259  9435  9465  9491  9579

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0079  0099  0156  0204  0286  0366  0367  0519  0556  0570  0656  0700  0736  0810  0836  0930  1017  1211  1318  1539  1587  1717  1933  1980  2020  2033  2052  2053  2117  2157  2284  2337  2454  2503  2554  2597  3015  3119  3126  3180  3278  3384  3403  3420  3518  3524  3540  3555  3574  3826  3837  3857  3858  3894  3915  4052  4172  4323  4522  4552  4593  4596  4717  4739  4787  4816  4831  4840  4900  4957  4965  5085  5158  5164  5217  5308  5499  5521  5756  5760  5846  6048  6115  6201  6215  6386  6389  6428  6430  6457  6478  6556  6639  6642  6645  6824  6831  6853  6860  6895  7174  7248  7314  7612  7668  7717  7997  8091  8151  8325  8422  8753  8778  8786  8808  9074  9190  9223  9300  9373  9564  9598  9770  9850  9898  9921

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-522-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-522-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-522-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-522 and 16/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 16.05.24 Karunya Plus KN 522 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN522 the Draw was held on 16/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]