» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, May 23, 2024

24-05-2024 Nirmal NR-381 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 24 May 2024

Kerala State Lottery Result 24/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-381 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 24.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 24-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-381 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-381

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 24.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NV 533367". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "KASARAGOD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 381 Kerala Lottery Result announced on 24.05.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-381) 24-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

24-05-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.381
നിർമൽ എൻ. ആർ 381
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NV 533367 (KANHANGAD)

Agent Name: PREETHA JAYACHANDRAN
Agency No.: S 833

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 533367
NO 533367
NP 533367
NR 533367
NS 533367
NT 533367
NU 533367
NW 533367
NX 533367
NY 533367
NZ 533367

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NP 360814 (KOTTAYAM)

Agent Name: MEENAKSHY LOTTERY AGENCIES
Agency No.: K 5803

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 499270 (ATTINGAL)
2) NO 205049 (THRISSUR)
3) NP 714590 (KOZHIKKODE)
4) NR 571175 (THRISSUR)
5) NS 545564 (CHITTUR)
6) NT 621705 (ALAPPUZHA)
7) NU 770734 (PAYYANUR)
8) NV 832402 (KASARAGOD)
9) NW 542502 (ERNAKULAM)
10) NX 268767 (PUNALUR)
11) NY 649862 (ADOOR)
12) NZ 700797 (THIRUVANANTHAPURAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0109  0546  1305  1930  2232  5154  6197  6329  6857  7282  8003  8180  8631  9065  9121  9168  9723  9806

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0515  0687  0800  1321  1697  1701  1755  1974  2364  2388  2500  2593  3304  3839  4090  4475  4655  4688  5081  5097  5246  5464  5516  5526  5824  5904  6126  6243  7106  7179  7224  7438  7634  8114  8296  8860


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0008  0482  0593  0643  0655  0697  0714  1247  1362  1382  1508  1624  1709  1827  1832  1870  1936  2113  2415  2943  3169  3435  3559  3612  3726  3837  3925  3931  3944  4039  4163  4320  4417  4442  4557  4651  5020  5161  5254  5398  5494  5527  5554  5906  6231  6275  6281  6396  6497  6536  6905  6956  7067  7079  7090  7171  7254  7459  7504  7638  7680  7683  7897  8047  8106  8360  8490  8760  8890  8978  9127  9311  9313  9329  9357  9388  9644  9769  9919

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/- 
0179  0220  0308  0535  0619  0648  0711  0724  0866  0935  1040  1086  1099  1125  1128  1182  1261  1344  1375  1390  1738  1807  1839  1842  1933  2124  2136  2169  2238  2248  2296  2329  2333  2380  2463  2783  3024  3079  3228  3303  3341  3406  3552  3632  3650  3802  3907  4076  4083  4099  4112  4280  4591  4687  4698  4710  4728  4818  4915  4926  5042  5069  5126  5251  5320  5383  5810  5835  6105  6115  6230  6244  6351  6426  6567  6609  6742  6797  6900  6916  6938  6965  7022  7028  7053  7118  7131  7229  7235  7306  7378  7426  7477  7513  7617  7651  7689  7713  7774  7982  7986  8089  8191  8261  8368  8376  8439  8497  8524  8787  8798  8893  8987  9056  9365  9379  9499  9546  9624  9673  9693  9807
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-96-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-96-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-96-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-381 and 24/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 24.05.24 Nirmal NR 381 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR381 the Draw was held on 24/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]