» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, May 24, 2024

25-05-2024 Karunya KR-655 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 25 May 2024

Kerala State Lottery Result 25/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-655 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 25.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 25-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-655 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-655

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 25.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KZ 692542". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 655 Kerala Lottery Result announced on 25.05.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-655) 25-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

25-05-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.655
കാരുണ്യ കെ.ആർ 655
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KZ 692542 (KOTTAYAM)
Agent Name: V G PRASANNAN
Agency No.: K 3334

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KN 692542
KO 692542
KP 692542
KR 692542
KS 692542
KT 692542
KU 692542
KV 692542
KW 692542
KX 692542
KY 692542

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KP 439758 (NEYYATTINKARA)
Agent Name: LIJI V
Agency No.: T 6764

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 888108 (ADIMALY)
2) KO 917025 (PATHANAMTHITTA)
3) KP 930436 (CHERTHALA)
4) KR 246897 (KOZHIKKODE)
5) KS 642686 (ATTINGAL)
6) KT 237110 (ERNAKULAM)
7) KU 749457 (IRINJALAKUDA)
8) KV 598723 (PALAKKAD)
9) KW 459288 (VAIKKOM)
10) KX 229430 (ALAPPUZHA)
11) KY 657263 (PAYYANUR)
12) KZ 691730 (KAYAMKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0963  1168  1644  2242  2357  4300  4678  5025  5696  5811  6578  6603  6680  7017  7745  8283  8939  9840


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0477  0665  1230  2000  2795  6940  7997  8750  9118  9843


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0065  0760  0885  1566  2912  3314  4368  5556  5834  6543  9437  9653  9714  9741

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0115  0155  0194  0316  0488  0619  1021  1262  1309  1317  1423  1455  1564  1642  1835  2059  2208  2318  2626  2744  2814  2967  2996  3124  3146  3182  3240  3486  3501  3518  3818  3840  4170  4410  4454  4522  4739  4817  4868  4937  5211  5402  5420  5461  5772  5852  5864  6040  6191  6267  6593  6923  7039  7099  7204  7274  7372  7483  7526  7568  7607  7719  7868  7996  8033  8082  8159  8162  8436  8613  8719  8778  8853  9009  9164  9245  9605  9757  9844  9891

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0002  0075  0079  0134  0135  0145  0171  0227  0379  0497  0675  0777  0890  1005  1056  1073  1091  1152  1216  1224  1337  1451  1497  1525  1696  1742  1927  1929  1961  1986  2019  2038  2137  2177  2341  2398  2461  2536  2579  2634  2736  2849  2871  3022  3033  3050  3129  3257  3365  3380  3498  3611  3617  3669  3834  4276  4297  4315  4407  4477  4508  4525  4538  4842  5287  5332  5475  5515  5554  5567  6000  6044  6061  6124  6138  6215  6324  6366  6436  6557  6734  6937  6997  7111  7138  7150  7164  7253  7479  7521  7636  7648  7708  7746  7845  7882  7900  7919  7928  7932  8022  8070  8079  8138  8181  8289  8388  8470  8811  8815  8881  8928  8957  9149  9166  9249  9259  9366  9425  9642  9654  9871  9958  9974

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-655-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-655-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-655-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-655 and 25/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 25.05.24 Karunya KR 655 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR655 the Draw was held on 25/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]