» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, July 17, 2022

Kerala Lottery Result Monsoon Bumper BR-86 Results 17-07-2022

"Kerala Lottery Result 2022"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Monsoon Bumper Lottery BR 86


Kerala Monsoon Bumper 2022 is the 86th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs. 10 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Monsoon Bumper 2022.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 86-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള മൺസൂൺ ബമ്പർ 2022. ഇത് ഒരു ബമ്പറാണ്, അത് ഒന്നാം സമ്മാനം Rs. 10 കോടി. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ തിരുവോണം ബമ്പർ 2022 ആണ്.

Kerala Lottery Result 24.07.2022 Fifty Fifty FF 9 👈 View Result

"Monsoon Bumper Result 2022"

Kerala Lottery Monsoon Bumper Result Draw Date: 17 July 2022


Kerala Next Bumper: Monsoon Bumper BR 86 Lottery draw initially decided to conduct on 17-07-2022. Kerala Lottery Monsoon Bumper-2022 (BR-86) costs Rs.250/- Per Ticket. Tickets printed in six series MA, MB, MC, MD, ME, MG. Monsoon Bumper total Prize amount Rs.34,10,00,000/-

KERALA STATE BUMPER LOTTERY RESULT-2022

Result Draw date: 17-07-2022

Monsoon Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.10,00,00,000
Common to all series
MA 235610 (ERNAKULAM)
Agent Name: CYRIL CHACKO
Agency No. : E 4393


Consolation Prize Rs.1,00,000
MB 235610
MC 235610
MD 235610
ME 235610
MG 235610

2nd Prize Rs.50,00,000
Common to all series
MG 456064 (GURUVAYOOR)
Agent Name: RAGEN C T
Agency No. : R 6090


3rd Prize Rs.5,00,000
Two prizes in each series
1) MA 372281 (KOLLAM)
2) MA 374928 (KOLLAM)
3) MB 310072 (KANNUR)
4) MB 459462 (THIRUR)
5) MC 442856 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) MC 480022 (PUNALUR)
7) MD 234387 (ERNAKULAM)
8) MD 485585 (CHERTHALA)
9) ME 246216 (IDUKKI)
10) ME 487449 (IRINJALAKUDA)
11) MG 373685 (KOLLAM)
12) MG 469415 (VADAKARA)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000
Last 5 digits drawn once
75426

5th Prize Rs.5,000
Last 4 digits drawn 36 times
0079  0155  0244  0655  0673  0927  0987  1006  1155  1655  1702  1910  2217  2617  2713  3221  3362  3850  4430  4437  4496  4501  4874  5204  5484  5576  5682  5724  6615  6992  7370  7817  8074  8115  8570  9146

6th Prize Rs.2,000
Last 4 digits drawn 50 times
0444  0458  0622  0823  1005  1907  2272  2298  2353  2412  2470  2592  2638  2837  2846  2901  3118  3188  3420  3547  3585  3915  4314  4480  4796  4963  5019  5932  6835  6921  7168  7415  7517  7681  7972  8006  8028  8163  8374  8381  8409  8480  8568  8869  9048  9092  9137  9175  9262  9842

7th Prize Rs.1,000
Last 4 digits drawn 72 times
0097  0329  0381  0439  0533  0773  0915  1097  1222  1239  1378  1410  1640  1800  1919  1927  2013  2255  2419  2489  2614  2674  2765  2937  3115  3837  3979  4179  4230  4611  4667  4810  5041  5064  5220  5423  5755  5849  5954  6017  6125  6178  6181  6195  6228  6253  6390  6397  6829  6842  7194  7360  7436  7722  8019  8051  8080  8160  8185  8260  8296  8509  8761  8860  8987  9000  9185  9209  9230  9427  9593  9732

8th Prize Rs.500
Last 4 digits drawn 126 times 
0028  0116  0175  0191  0311  0385  0471  0555  0595  0653  0719  1011  1020  1044  1053  1163  1501  1512  1524  1670  1853  2121  2244  2512  2566  2659  2709  2740  2767  2779  2819  2868  2951  3071  3110  3123  3145  3163  3269  3364  3415  3432  3491  3505  3545  3591  3755  3814  3819  3937  4034  4076  4209  4253  4349  4399  4493  4500  4690  4783  4845  4857  4907  4995  5115  5124  5146  5297  5482  5512  5550  5589  5899  5949  5978  5988  5994  6238  6409  6434  6443  6477  6560  6735  6759  6824  6853  6911  7002  7162  7196  7309  7438  7472  7491  7499  7529  7551  7814  8000  8101  8176  8290  8389  8400  8424  8555  8626  8692  8710  8790  8800  8960  9044  9346  9402  9408  9414  9459  9527  9599  9628  9751  9759  9832  9906Buy Kerala Lottery MONSOON BUMPER 2022  BR 86

Coming Kerala Bumper Thiruvonam Bumper 2022 BR 87


The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Monsoon Bumper 2022" on the same day of Vishu bumper draw 2022. Our Hon. the minister inaugurated the sale of the tickets at Thiruvananthapuram. All Kerala State Monsoon Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:10 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Monsoon Bumper Lottery BR-86
Print / Download
(pdf img)

br-86-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-07-2022-keralalotteryresults.in_page-0001

br-86-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-07-2022-keralalotteryresults.in_page-0002

br-86-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-07-2022-keralalotteryresults.in_page-0003

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery News 👈View here

Frequently Asked Questions about Monsoon Bumper (FAQs)

How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Monsoon Bumper 2022?

Monsoon Bumper 1st  prize for BR - 86 is Rs.10 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 86 will be released on 17-07-2022.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directore of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2022 Result PDF
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Monsoon Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Monsoon Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bttom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Monsoon Bumper Lottery (BR - 86)  at 3 PM.