» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, September 9, 2023

10-09-2023 Akshaya AK-616 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 10.09.2023

Live Akshaya Lottery Result AK-616
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-616 Result. Akshaya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Results on 10.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Akshaya AK-616 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 10.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "AX 704626". The first Prize amount 70 lakhs is received from "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 616 Kerala Lottery Result announced on 10.09.2023. First prize only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Sunday result is Akshaya (AK-616) 10-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

10-09-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results
Akshaya Lottery Result AK.616

1st Prize
Rs.70,00,000/-
AX 704626 (KOTTAYAM)
Agent Name: JACOB BABU
Agency No.: K 6851

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 704626
AO 704626
AP 704626
AR 704626
AS 704626
AT 704626
AU 704626
AV 704626
AW 704626
AY 704626
AZ 704626
 
2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AT 926365 (ATTINGAL)
Agent Name: NANCY O S
Agency No.: T 9013

3rd Prize
Rs.100,000/-
1) AN 744777 (KARUNAGAPALLY)
2) AO 328156 (THAMARASSERY)
3) AP 644242 (ERNAKULAM)
4) AR 125331 (CHITTUR)
5) AS 243581 (THRISSUR)
6) AT 660515 (IRINJALAKUDA)
7) AU 177409 (KOTTAYAM)
8) AV 540346 (KOZHIKKODE)
9) AW 330116 (IRINJALAKUDA)
10) AX 278522 (IRINJALAKUDA)
11) AY 673400 (KANHANGAD)
12) AZ 834322 (KOTTAYAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1126  1384  2248  2553  2749  3054  3675  3991  4087  5196  5580  6097  6324  7389  7576  7827  8293  9388
 
5th Prize
Rs. 2,000/-
0792  2083  3025  4688  7553  7870  9038
 
6th Prize
Rs. 1,000/-
0065  0256  1396  1932  2033  2124  2144  3042  3072  3714  3754  4462  4529  4630  5349  5446  5996  6688  6766  6806  6994  7082  7782  7986  9303  9994
 
7th Prize
Rs. 500/-
0089  0560  0654  0703  0919  1016  1025  1125  1214  1360  1364  1826  1859  1900  1913  1955  2103  2224  2494  2624  2640  2715  3367  3614  3733  3956  4045  4381  4478  4628  4715  5285  5452  5459  5486  5955  6116  6197  6251  6329  6351  6463  6477  6552  6991  7023  7024  7251  7380  7388  7504  7790  7822  8107  8145  8281  8452  8609  9251  9287  9339  9394  9409  9420  9436  9497  9537  9676  9705  9725  9777  9846

8th Prize
Rs. 100/-
0043  0124  0132  0332  0618  0666  0788  0904  0944  1011  1058  1067  1255  1368  1385  1451  1478  1684  1761  1806  1821  1914  1960  2032  2073  2109  2130  2221  2356  2677  2699  2729  2757  2844  3057  3300  3350  3465  3490  3556  3728  3750  3813  3843  4037  4088  4401  4447  4528  4652  4674  4744  4747  4791  4819  4851  5048  5055  5223  5231  5234  5396  5475  5504  5530  5802  5825  5842  6032  6053  6103  6124  6125  6146  6276  6326  6350  6460  6723  6726  6786  6882  6899  7014  7020  7045  7109  7120  7433  7514  7522  7593  7669  7771  7885  7979  8027  8182  8196  8224  8303  8355  8358  8420  8541  8659  8682  8839  8840  8869  8880  8888  9053  9099  9105  9143  9295  9430  9673  9687  9783  9879  9981

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ak-616-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-616-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-616-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number AK-616 and 10/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.09.23 Akshaya AK 616 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK616 the Draw held on 10/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]