» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, September 10, 2023

11-09-2023 Win-Win W-735 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 11.09.2023

Live Win Win Lottery Result W-735
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-735 Result. Win Win Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Results on 11.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 11-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Win Win W-735 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 11.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "WV 190927". The first Prize amount 75 lakhs is received from "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 735 Kerala Lottery Result announced on 11.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Monday result is Win Win (W-735) 11-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

11-09-2023 Monday Kerala Official Lottery Results
Win Win Lottery Result W.735

1st Prize 7,500,000/- (75 Lakhs) 
WV 190927 (ERNAKULAM)
Agent Name: AJITH KUMAR M K
Agency No.: E 1177

Consolation Prize 8,000/-
WN 190927
WO 190927
WP 190927
WR 190927
WS 190927
WT 190927
WU 190927
WW 190927
WX 190927
WY 190927
WZ 190927

2nd Prize 500,000/- (5 Lakhs) 
WS 420517 (MALAPPURAM)
Agent Name: NISHAD M
Agency No.: M 3331

3rd Prize 100,000/- (1 Lakh)   
1) WN 923121 (KOLLAM)
2) WO 229457 (KOTTAYAM)
3) WP 627983 (PATHANAMTHITTA)
4) WR 144225 (KOLLAM)
5) WS 329503 (PAYYANUR)
6) WT 332550 (KANHANGAD)
7) WU 244726 (PALAKKAD)
8) WV 684055 (KOLLAM)
9) WW 302889 (KANNUR)
10) WX 305219 (KATTAPPANA)
11) WY 993686 (VADAKARA)
12) WZ 243321 (PALAKKAD)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize 5,000/-
1361  1697  2559  3039  3486  3850  4743  5915  6390  6547  6797  7331  7967  7986  8058  8211  8455  8474

5th Prize ₹2,000/-
2696  4092  4529  4590  5088  5525  8331  8467  9515  9809

6th Prize 1,000/-  
0372  1702  2758  3437  3778  3881  4619  4653  5654  6093  6843  8623  8953  9194
 
7th Prize 500/-
0092  0161  0423  0516  0549  0552  0938  1082  1281  1326  1335  1399  1752  1892  1924  2008  2250  2480  2610  2652  2723  2923  2940  3266  3321  3502  3648  3693  3721  3770  3966  4349  4410  4469  4549  4577  4745  4772  4900  5004  5080  5156  5357  5536  5671  5878  5985  6019  6042  6258  6271  6300  6529  6566  6569  6825  6911  6912  6928  7238  7448  7890  7928  7957  8075  8226  8341  8412  8615  8666  8740  8879  8949  8972  9094  9375  9454  9474  9536  9812  9867  9944
 
8th Prize 100/-  
0159  0282  0381  0394  0454  0568  0572  0604  0682  0706  0721  0727  0824  0895  0907  0921  1000  1079  1112  1233  1359  1504  1596  1663  1799  1852  2282  2414  2457  2493  2578  2685  2750  2753  2816  2831  2996  3021  3132  3202  3255  3282  3339  3434  3481  3588  3688  3827  3880  3888  4072  4299  4376  4406  4454  4457  4506  4561  4790  4792  4952  5094  5143  5160  5162  5171  5232  5233  5286  5298  5370  5384  5413  5556  5589  5865  6043  6083  6092  6135  6200  6254  6259  6273  6385  6409  6550  6687  6773  6808  6839  7022  7158  7174  7240  7367  7441  7506  7616  7652  7697  7817  7858  8007  8025  8062  8257  8264  8337  8354  8421  8650  8662  8811  9097  9158  9315  9322  9330  9391  9392  9431  9516  9603  9701  9973
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Previous Win Win Lottery Results

PDF

w-735-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-11-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-735-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-11-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-735-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-11-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number W-735 and 11/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 11.09.23 Win Win W 735 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W735 the Draw held on 11/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 7 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]