» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, September 15, 2023

16-09-2023 Karunya KR-619 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 16.09.2023

Live Karunya Lottery Result KR-619
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-619 Result. Karunya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Results on 16.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 16-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya KR-619 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 16.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "KS 816456". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 619 Kerala Lottery Result announced on 16.09.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Saturday result is Karunya (KR-619) 16-09-2023 weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

16-09-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results
Karunya Lottery Result KR.619

1st Prize ₹80,00,000/- [80 Lakhs]  
KS 816456 (ADOOR)
Agent Name: RADHA KRISHNA PILLAI
Agency No.: H 2484

Consolation Prize ₹8,000/-
KN 816456
KO 816456
KP 816456
KR 816456
KT 816456
KU 816456
KV 816456
KW 816456
KX 816456
KY 816456
KZ 816456

2nd Prize ₹5,00,000/- [5 Lakhs]
KP 356016 (KOLLAM)
Agent Name: AISWARYA MURUKESH
Agency No.: Q 6396
 
3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) KN 963960 (NEYYATTINKARA)
2) KO 659802 (PAYYANUR)
3) KP 399128 (IDUKKI)
4) KR 997271 (KOTTAYAM)
5) KS 418723 (THRISSUR)
6) KT 301580 (THRISSUR)
7) KU 950152 (THRISSUR)
8) KV 300008 (THRISSUR)
9) KW 427626 (ALAPPUZHA)
10) KX 209183 (THRISSUR)
11) KY 606799 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) KZ 789755 (CHITTUR)

For the tickets ending with the following numbers
4th Prize ₹5,000/-  
0674  1105  1973  2927  4277  5708  5739  5896  6299  6337  7028  7350  7931  8298  8393  9121  9144  9978

5th Prize ₹2,000/-
0279  0720  1189  2338  3045  3179  6945  7209  9280  9773
 
6th Prize ₹1,000/- 
1460  2635  2898  3200  3221  3330  5141  5575  6114  6144  6810  7105  7111  9276
 
7th Prize ₹500/-   
0135  0302  0395  0467  0512  0695  0743  1302  1431  1456  2086  2094  2486  2627  2818  3080  3085  3146  3152  3285  3376  3482  3521  3557  3648  3722  3833  3907  4059  4149  4344  4632  4650  4898  4973  5433  5444  5596  5738  5981  6002  6037  6107  6112  6191  6343  6388  6767  6782  7011  7044  7055  7067  7298  7378  7466  7565  7810  7942  8110  8115  8135  8155  8422  8493  8572  8610  8652  8671  8681  8774  8810  8954  9256  9427  9498  9583  9592  9918  9987
 
8th Prize ₹100/-   
0029  0072  0181  0244  0260  0301  0324  0429  0587  0687  0910  0912  0929  1391  1545  1586  1699  1717  1735  1854  1956  1958  2140  2153  2265  2447  2515  2672  2895  3198  3335  3336  3392  3398  3400  3448  3464  3509  3569  3651  3661  3734  3763  4053  4069  4077  4364  4421  4601  4655  4657  4688  4701  4759  4765  4841  4976  5123  5209  5218  5231  5233  5630  5858  5905  5906  6047  6063  6092  6318  6325  6412  6418  6450  6552  6562  6592  6630  6668  6731  6786  6895  6972  6981  7065  7074  7241  7443  7504  7506  7521  7615  7639  7793  7805  7826  8205  8287  8352  8447  8487  8537  8621  8706  8767  8802  8906  9002  9123  9157  9202  9537  9548  9609  9632  9635  9698  9725  9734  9738  9775  9862  9900  9912
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
.kr-619-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-619-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002
 
kr-619-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
 
Kerala Lottery winning number KR-619 and 16/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 16.09.23 Karunya KR 619 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR619 the Draw was held on 16/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023