» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, September 16, 2023

17-09-2023 Akshaya AK-617 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 17.09.2023

Live Akshaya Lottery Result AK-617
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-617 Result. Akshaya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Results on 17.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 17-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Akshaya AK-617 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 17.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "AE 516213". The first Prize amount 70 lakhs is received from "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 617 Kerala Lottery Result announced on 17.09.2023. First prize only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Sunday result is Akshaya (AK-617) 17-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

17-09-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results
Akshaya Lottery Result AK.617

1st Prize
Rs.70,00,000/-
AE 516213 (PATTAMBI)
Agent Name: N RADHA
Agency No.: P 1971

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AA 516213
AB 516213
AC 516213
AD 516213
AF 516213
AG 516213
AH 516213
AJ 516213
AK 516213
AL 516213
AM 516213
 
2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AM 929950 (MANANTHAVADY)
Agent Name: SURESH N R
Agency No.: W 819

3rd Prize
Rs.100,000/-
1) AA 225481 (PALAKKAD)
2) AB 931776 (ADIMALY)
3) AC 223401 (PALAKKAD)
4) AD 130578 (IRINJALAKUDA)
5) AE 240223 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) AF 868811 (PAYYANUR)
7) AG 423714 (KOTTAYAM)
8) AH 322041 (ADOOR)
9) AJ 274661 (PATTAMBI)
10) AK 318416 (CHITTUR)
11) AL 244651 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) AM 343083 (NEYYATTINKARA)
For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0221  0244  0862  1147  2276  2374  2376  2438  3729  3784  4440  5752  6501  6652  6729  8555  8672  9702
 
5th Prize
Rs. 2,000/-
0013  0312  1196  1216  3139  4675  5065
 
6th Prize
Rs. 1,000/-
0110  0116  0267  1452  1460  2720  3265  3389  4093  4228  4594  4829  5170  5733  5921  6470  6926  6951  7021  7531  7675  8091  8264  9713  9796  9994
 
7th Prize
Rs. 500/-
0056  0128  0411  0701  1049  1217  1311  1312  1401  1585  1729  1741  1818  1901  1928  2085  2148  2290  2364  2444  3266  3763  3890  4074  4215  4275  4336  4496  4859  4900  5064  5246  5270  5345  5546  5562  5648  5778  6060  6208  6221  6295  6469  6643  6723  6742  6743  6781  6996  7070  7173  7229  7335  7514  7713  7894  7909  7981  8174  8354  8390  8407  8466  8537  8628  8893  9012  9261  9354  9398  9522  9935

8th Prize
Rs. 100/-
0217  0305  0340  0417  0613  0643  0758  0913  0970  1072  1135  1144  1164  1359  1419  1499  1503  1624  1662  1735  1828  1953  2052  2136  2175  2210  2234  2245  2253  2478  2662  2754  2766  2769  2843  2927  2975  3010  3306  3346  3407  3426  3466  3528  3571  3651  3748  3859  3909  3967  4130  4160  4221  4237  4261  4371  4452  4463  4465  4480  4519  4679  4728  4855  4933  5033  5363  5406  5430  5759  5925  6082  6141  6224  6256  6437  6449  6591  6685  6719  6842  6863  6865  6870  6947  7039  7099  7117  7141  7303  7462  7557  7572  7618  7709  7769  7818  8175  8176  8418  8531  8542  8916  8928  9092  9094  9107  9111  9144  9250  9252  9306  9360  9397  9556  9622  9662  9739  9817  9824  9842  9963  9991

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
ak-617-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-617-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-617-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number AK-617 and 17/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 17.09.23 Akshaya AK 617 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK617 the Draw held on 17/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]