» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, September 17, 2023

18-09-2023 Win-Win W-736 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 18.09.2023

Live Win Win Lottery Result W-736
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-736 Result. Win Win Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Results on 18.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 18-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Win Win W-736 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check 18.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "WB 322904". The first Prize amount 75 lakhs is received from "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 736 Kerala Lottery Result announced on 18.09.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Monday result is Win Win (W-736) 18-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

18-09-2023 Monday Kerala Official Lottery Results
Win Win Lottery Result W.736

1st Prize 7,500,000/- (75 Lakhs) 
WB 322904 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: MANJU
Agency No.: R 8862

Consolation Prize 8,000/-
WA 322904
WC 322904
WD 322904
WE 322904
WF 322904
WG 322904
WH 322904
WJ 322904
WK 322904
WL 322904
WM 322904

2nd Prize 500,000/- (5 Lakhs) 
WF 829016 (KOTTAYAM)
Agent Name: BAIJU T A
Agency No.: K 4644

3rd Prize 100,000/- (1 Lakh)   
1) WA 217540 (THRISSUR)
2) WB 828451 (KOZHIKKODE)
3) WC 625780 (KOTTAYAM)
4) WD 887011 (KARUNAGAPALLY)
5) WE 317805 (CHITTUR)
6) WF 297452 (VAIKKOM)
7) WG 340096 (GURUVAYOOR)
8) WH 533946 (NEYYATTINKARA)
9) WJ 890803 (ATTINGAL)
10) WK 979331 (CHERTHALA)
11) WL 445797 (ERNAKULAM)
12) WM 697717 (VAIKKOM)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize 5,000/-
0072  0277  1263  1532  1813  2495  2500  3853  4936  5935  5980  6206  7391  7887  8316  8429  9131  9536

5th Prize ₹2,000/-
1391  1668  3580  4027  5303  5873  6092  7485  8422  8922

6th Prize 1,000/-  
0644  0694  1480  2560  3060  4233  4272  6876  7333  7814  7929  8086  8692  8805
 
7th Prize 500/-
0044  0125  0492  0738  0839  1122  1132  1203  1295  1355  1466  1493  1801  1805  1917  2109  2243  2358  2512  2684  2700  2728  2741  2792  2854  2863  3045  3071  3102  3129  3383  3485  3529  3614  3678  3887  3992  4021  4136  4232  4455  4540  4907  4927  4966  5000  5002  5042  5073  5074  5381  5476  5549  5789  5920  6240  6307  6337  6600  6718  6761  7326  7355  7418  7579  7606  8179  8260  8379  8477  8640  8816  8908  8941  9025  9450  9547  9645  9746  9766  9819  9829
 
8th Prize 100/-  
0043  0217  0273  0477  0575  0613  0747  0756  0870  1012  1049  1152  1266  1278  1399  1462  1517  1565  1582  1758  1867  1880  1890  2033  2099  2310  2362  2465  2604  2609  2904  2931  2980  3093  3281  3320  3403  3418  3438  3481  3513  3602  3793  3802  3812  3815  3896  3957  3969  4015  4018  4116  4295  4381  4468  4473  4580  4689  4709  4729  4778  4915  4923  4928  4961  5277  5351  5557  5568  5613  5615  5667  5724  5788  5899  5915  5945  6137  6519  6724  6755  6797  6866  6910  6948  6980  7011  7353  7378  7448  7455  7493  7612  7675  7684  7745  7801  7807  7864  7944  7971  8113  8116  8214  8269  8315  8438  8541  8625  8630  8649  8745  8752  8759  8832  8905  8944  8997  9285  9352  9360  9442  9635  9745  9837  9969
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Previous Win Win Lottery Results

PDF

w-736-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-736-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-736-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number W-736 and 18/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 18.09.23 Win Win W 736 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W735 the Draw held on 18/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 7 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]