» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 1, 2024

02-02-2024 Nirmal NR-365 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 2 February 2024

Kerala State Lottery Result 02/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-365 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 02.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-365 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-365

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 02.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NW 737744". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 365 Kerala Lottery Result announced on 02.02.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-365) 02-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

02-02-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.365
നിർമൽ എൻ. ആർ 365
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NW 737744 (ADOOR)

Agent Name: REJI T SAM
Agency No.: H 1414

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 737744
NO 737744
NP 737744
NR 737744
NS 737744
NT 737744
NU 737744
NV 737744
NX 737744
NY 737744
NZ 737744

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NS 866590 (MANANTHAVADY)

Agent Name: SANEESH P
Agency No.: W 852

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 113028 (ADIMALY)
2) NO 693021 (VAIKKOM)
3) NP 408708 (ERNAKULAM)
4) NR 351087 (KOTTAYAM)
5) NS 955755 (KARUNAGAPALLY)
6) NT 379591 (IDUKKI)
7) NU 217535 (KOLLAM)
8) NV 670860 (CHITTUR)
9) NW 446724 (PATTAMBI)
10) NX 329515 (THIRUR)
11) NY 766378 (IRINJALAKUDA)
12) NZ 149412 (PALAKKAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
1040  1424  1527  2892  2930  2962  3817  5031  5638  5987  6106  6388  6606  7339  7527  8382  8743  9447

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0060  0123  0326  0520  1101  1120  1430  1875  2331  3179  3272  3450  3950  4447  4680  4837  5094  5126  5150  5212  5904  6088  6255  6294  6343  6384  6917  7623  8552  8782  9250  9284  9309  9494  9583  9887


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0181  0307  0362  0371  0394  0719  0810  0924  1030  1212  1372  1412  1591  1692  1746  2012  2026  2029  2168  2280  2327  2381  2458  2501  2549  2618  2735  2869  3284  3376  3594  3964  4091  4246  4262  4331  4404  4563  4624  4788  4993  5200  5289  5438  5618  5684  5936  6047  6049  6079  6107  6263  7010  7069  7149  7196  7330  7377  7415  7484  7545  7817  7869  7937  8245  8377  8443  8528  8738  8811  8893  9100  9172  9223  9244  9387  9470  9472  9784

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0174  0257  0299  0456  0474  0657  0676  0722  0729  0819  0838  0873  0941  0959  1014  1097  1134  1144  1195  1324  1366  1390  1456  1511  1517  1616  1993  2010  2022  2056  2102  2124  2282  2475  2477  2493  3055  3130  3134  3234  3323  3373  3411  3509  3567  3635  3762  3787  3973  4136  4218  4415  4483  4490  4496  4598  4623  4677  4693  4701  4715  4838  4839  4931  4965  5024  5053  5173  5206  5270  5282  5370  5390  5405  5494  5875  5969  6044  6181  6260  6358  6390  6406  6441  6533  6548  6566  6774  6834  6892  6977  7125  7177  7277  7459  7544  7657  7797  7904  7946  7974  8012  8040  8174  8612  8795  8872  8876  8897  9008  9251  9259  9273  9415  9469  9477  9515  9666  9709  9713  9934  9937

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-365-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-365-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-365-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-365 and 02/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 02.02.24 Nirmal NR 365 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR365 the Draw was held on 02/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]