» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, February 2, 2024

03-02-2024 Karunya KR-639 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 03 February 2024

Kerala State Lottery Result 03/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-639 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 03.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 03-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-639 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-639

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 03.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KZ 525224". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 639 Kerala Lottery Result announced on 03.02.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-639) 03-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

03-02-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.639
കാരുണ്യ കെ.ആർ  639
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KZ 525224 (GURUVAYOOR)
Agent Name: AMARJITH T D
Agency No.: R 10728

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/-
KN 525224
KO 525224
KP 525224
KR 525224
KS 525224
KT 525224
KU 525224
KV 525224
KW 525224
KX 525224
KY 525224

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KT 496948 (GURUVAYOOR)
Agent Name: BHYMINI K S
Agency No.: R 6289

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 966615 (WAYANADU)
2) KO 160595 (PATHANAMTHITTA)
3) KP 212252 (PALAKKAD)
4) KR 734879 (KAYAMKULAM)
5) KS 455234 (NEYYATTINKARA)
6) KT 574098 (KOTTAYAM)
7) KU 278468 (IRINJALAKUDA)
8) KV 728751 (NEYYATTINKARA)
9) KW 538982 (KARUNAGAPALLY)
10) KX 574505 (KOTTAYAM)
11) KY 110776 (MOOVATTUPUZHA)
12) KZ 525410 (GURUVAYOOR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0121  1011  1240  2235  2366  5175  5969  6009  6848  6877  7022  7092  7225  7255  7604  8790  9783  9899


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0684  0974  1688  3038  3387  3825  4287  4529  5017  7042


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
1210  2600  3039  3223  3459  4355  4583  5817  5850  7374  8599  9124  9406  9460

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0059  0186  0219  0336  0357  0365  0376  0732  0799  1158  1380  1427  1549  1626  1700  1701  2062  2095  2193  2204  2279  2614  2782  2817  2850  2957  2986  3052  3102  3155  3185  3252  3323  3324  3358  3382  3509  3696  3745  3822  3824  3847  3938  4015  4023  4143  4226  4456  4883  5012  5154  5171  5460  5513  5625  5643  5930  6072  6106  6212  6594  6632  6639  6881  6935  7050  8056  8060  8098  8265  8293  8476  8521  9120  9264  9286  9304  9337  9353  9856

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0024  0038  0066  0084  0196  0426  0643  0728  0903  1001  1033  1145  1189  1211  1479  1660  1690  1747  1844  1916  1919  1984  2137  2155  2238  2243  2247  2296  2349  2643  2709  3007  3030  3035  3064  3179  3251  3304  3311  3537  3820  3826  3830  3839  3906  3957  3981  3986  4084  4092  4158  4292  4347  4381  4539  4578  4646  4769  4887  4900  4916  4974  5006  5155  5212  5254  5373  5382  5442  5508  5610  5633  5660  5739  5787  5954  5975  6182  6257  6294  6683  6713  6774  6929  6969  6972  7045  7269  7347  7353  7519  7568  7588  7661  7669  7678  7700  7851  7874  8097  8124  8139  8144  8215  8277  8314  8436  8683  8755  8830  8831  8918  8972  9039  9117  9222  9300  9348  9362  9417  9480  9848  9961  9975

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-639-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-639-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-639-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-03-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-639 and 03/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 03.02.24 Karunya KR 639 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR639 the Draw was held on 03/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]