» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, February 7, 2024

08-02-2024 Karunya Plus KN-508 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 8 February 2024

Kerala State Lottery Result 08/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-508 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 08.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 08-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-508 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-508

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
 Y

Kerala Lottery Result Today 08.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PL 313959". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 508 Kerala Lottery Result announced on 08.02.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-508) 08-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

08-02-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.508
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 508
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PL 313959 (VAIKKOM)

Agent Name: SHEEJA SAJIMON
Agency No.: K 9169

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 313959
PB 313959
PC 313959
PD 313959
PE 313959
PF 313959
PG 313959
PH 313959
PJ 313959
PK 313959
PM 313959

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PF 967214 (ATTINGAL)

Agent Name: SHINE D T
Agency No.: T 3795

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 551390 (NEYYATTINKARA)
2) PB 208339 (KANNUR)
3) PC 590534 (KATTAPPANA)
4) PD 679100 (VAIKKOM)
5) PE 771703 (MALAPPURAM)
6) PF 503605 (ERNAKULAM)
7) PG 763007 (CHERTHALA)
8) PH 225807 (ERNAKULAM)
9) PJ 894465 (GURUVAYOOR)
10) PK 498342 (ADOOR)
11) PL 667214 (PATTAMBI)
12) PM 350669 (KOLLAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0233  0363  0819  2676  3556  3908  5095  5348  5861  6306  6407  6759  7027  7093  7416  8017  9839  9853

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0182  0207  0214  0546  0862  1002  1837  1947  2586  2922  3097  3116  3399  3429  3525  3990  4574  4745  4841  5834  6563  6822  6874  6967  7024  7045  7674  7691  8399  8861  8873  9005  9324  9888


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0018  0129  0256  0259  0452  0616  0793  0906  1047  1080  1372  1448  1776  1814  1827  2094  2117  2314  2515  2641  2724  2736  2869  3059  3182  3271  3284  3292  3331  3344  3885  3952  3957  4379  4461  4590  4953  4973  5008  5141  5172  5416  5489  5515  5604  5651  5777  5926  6126  6135  6196  6315  6394  6619  6949  7060  7091  7121  7166  7306  7334  7412  7550  8079  8337  8668  8685  8849  8862  9157  9167  9249  9283  9376  9460  9573  9613  9651  9711  9963

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0137  0184  0246  0268  0285  0536  0544  0625  0739  0894  0928  1045  1174  1222  1319  1502  1605  1623  1649  1788  1895  1901  1922  1960  2005  2007  2026  2065  2082  2086  2108  2113  2398  2414  2485  2713  2814  2816  2879  2881  2918  2997  3004  3223  3225  3328  3416  3454  3463  3522  3577  3596  3601  3632  3685  3728  3737  3929  3936  4068  4297  4586  4613  4686  4761  4801  4819  4881  4883  4927  5014  5123  5134  5189  5260  5310  5321  5378  5448  5610  5824  5965  6352  6752  6847  7054  7077  7095  7195  7244  7263  7310  7437  7450  7498  7563  7802  7827  7898  7918  7926  7936  8020  8037  8150  8165  8413  8589  8673  8692  8752  8771  8870  8890  8921  9110  9146  9228  9420  9428  9761  9855  9870  9899  9937  9943

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-508-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-508-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-508-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-508 and 08/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 08.02.24 Karunya Plus KN 508 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN508 the Draw was held on 08/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]