» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 8, 2024

09-02-2024 Nirmal NR-366 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 9 February 2024

Kerala State Lottery Result 09/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-366 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 09.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 09-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-366 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-366

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 09.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "ND 451246". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 366 Kerala Lottery Result announced on 09.02.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-366) 09-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

09-02-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.366
നിർമൽ എൻ. ആർ 366
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
ND 451246 (CHITTUR)

Agent Name: SHOBHA M
Agency No.: P 5287

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 451246
NB 451246
NC 451246
NE 451246
NF 451246
NG 451246
NH 451246
NJ 451246
NK 451246
NL 451246
NM 451246

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NG 988279 (MALAPPURAM)

Agent Name: K SAJESH
Agency No.: M 260

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 109909 (PATTAMBI)
2) NB 851255 (MANANTHAVADY)
3) NC 273892 (VAIKKOM)
4) ND 290706 (THAMARASSERY)
5) NE 597220 (CHITTUR)
6) NF 523262 (IRINJALAKUDA)
7) NG 545642 (KOLLAM)
8) NH 510471 (KANHANGAD)
9) NJ 769575 (THRISSUR)
10) NK 124775 (KANHANGAD)
11) NL 570564 (PALAKKAD)
12) NM 576232 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0796  1215  2117  2850  3243  3337  3385  4489  4888  5690  6420  6763  7034  7288  8303  9264  9265  9684

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0564  0607  0789  1024  1064  1418  1987  2017  2406  2649  3122  3145  3293  3380  4170  4188  4328  4467  4599  4781  5167  5309  5558  6004  6604  6935  7014  7211  7354  7658  7812  8592  8607  9114  9661  9796


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0030  0207  0367  0451  0515  0833  0991  1100  1134  1190  1315  1317  1332  1547  1714  1963  2112  2183  2459  2613  2771  2851  2869  3190  3198  3253  3363  3375  3477  3513  3627  3818  3968  4019  4288  4630  4655  4675  4683  4847  4859  4885  4975  4991  5388  5484  5659  6155  6309  6408  6465  6540  6541  6817  6873  7149  7180  7276  7314  7332  7345  7544  7619  7659  8093  8591  8685  8822  8846  8867  8922  8979  9085  9117  9222  9314  9476  9536  9692

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0125  0139  0179  0294  0324  0335  0426  0441  0485  0802  0878  0918  0949  0959  0967  1014  1090  1172  1355  1530  1551  1782  1834  1932  1974  2031  2054  2105  2111  2143  2187  2449  2589  2625  2757  2811  3040  3115  3258  3543  3583  3700  3701  3742  3787  3842  3911  3945  4152  4165  4202  4268  4418  4491  4671  4711  4746  5024  5082  5118  5138  5203  5353  5405  5440  5456  5683  5712  5747  5803  5819  5952  6041  6137  6229  6311  6930  6980  7188  7223  7260  7280  7347  7524  7528  7566  7615  7661  7694  7776  7843  7846  7853  7866  7874  8024  8106  8181  8201  8457  8489  8583  8727  8735  8827  8907  8947  8964  8998  9015  9069  9182  9218  9332  9350  9372  9479  9549  9600  9886  9898  9917

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-366-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-366-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-366-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-366 and 09/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.02.24 Nirmal NR 366 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR366 the Draw was held on 09/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]