» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, February 9, 2024

10-02-2024 Karunya KR-640 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 10 February 2024

Kerala State Lottery Result 10/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-640 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 10.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-640 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-640

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 10.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KH 690364". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 640 Kerala Lottery Result announced on 10.02.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-640) 10-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

10-02-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.640
കാരുണ്യ കെ.ആർ  640
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KH 690364(MALAPPURAM)
Agent Name: M K SASIDHARAN
Agency No.: M 2451

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 690364
KB 690364
KC 690364
KD 690364
KE 690364
KF 690364
KG 690364
KJ 690364
KK 690364
KL 690364
KM 690364

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KD 229078 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: K NARAYANAN
Agency No.: T 3502

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 621350 (PATHANAMTHITTA)
2) KB 644594 (NEYYATTINKARA)
3) KC 293656 (VAIKKOM)
4) KD 597961 (PATHANAMTHITTA)
5) KE 492981 (CHITTUR)
6) KF 869990 (PATTAMBI)
7) KG 579260 (ERNAKULAM)
8) KH 718591 (ATTINGAL)
9) KJ 577500 (ERNAKULAM)
10) KK 283064 (IRINJALAKUDA)
11) KL 265840 (MALAPPURAM)
12) KM 560604 (PALAKKAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0269  0423  0597  1144  1187  1995  2357  2650  2739  3726  3831  5421  5572  6807  7042  7046  7968  8502


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0522  4181  4540  5877  6006  6517  6620  7366  9311  9611


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
1330  4062  4265  5321  5926  6277  6417  6956  7710  8016  8271  8636  8793  8949

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0037  0071  0133  0256  0443  0459  0577  0708  0804  0878  0961  1049  1455  1736  2180  2222  2456  2458  2496  2531  2780  2813  2934  2951  2996  3039  3047  3050  3195  3295  3320  3444  3715  3771  3839  3894  4124  4227  4289  4360  4504  4633  4696  4830  4880  5137  5159  5433  5573  5765  5861  5900  5995  6095  6157  6352  6548  6747  6843  7536  7599  7642  7657  7682  8017  8023  8061  8159  8332  8643  8672  8893  9040  9175  9417  9436  9591  9610  9761  9903

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0028  0230  0312  0391  0454  0481  0548  0557  0610  0629  0847  0856  0892  1086  1101  1123  1163  1217  1461  1525  1755  1942  2016  2032  2178  2376  2394  2402  2459  2538  2627  2757  2790  2863  2927  2957  2966  2970  2987  3045  3051  3089  3264  3554  3577  3698  3759  3850  3858  3973  4034  4039  4041  4083  4179  4285  4460  4529  4550  4586  4678  4839  4946  5058  5206  5253  5288  5289  5684  5689  5701  5796  5831  5888  5920  6053  6060  6364  6574  6592  6635  6729  6837  6874  7060  7088  7165  7211  7248  7314  7411  7445  7522  7542  7909  7974  8024  8157  8163  8262  8391  8392  8407  8420  8450  8501  8524  8610  8809  8868  8886  8976  9002  9029  9164  9287  9357  9487  9598  9606  9631  9664  9835  9859

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-640-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-640-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-640-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-640 and 10/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.02.24 Karunya KR 640 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR640 the Draw was held on 10/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]