» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, February 10, 2024

11-02-2024 Akshaya AK-638 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 11 February 2024

Kerala State Lottery Result 11/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-638 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 11.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 11-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-638 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-638

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 11.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AN 297608". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "IDUKKI" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 638 Kerala Lottery Result announced on 11.02.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-638) 11-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

11-02-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.638
അക്ഷയ എ.കെ 638
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AN 297608 (KATTAPPANA)

Agent Name: BALAMURUGAN S
Agency No.: Y 3492

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AO 297608
AP 297608
AR 297608
AS 297608
AT 297608
AU 297608
AV 297608
AW 297608
AX 297608
AY 297608
AZ 297608

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AN 833669 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 480874 (THIRUR)
2) AO 656349 (PATTAMBI)
3) AP 333352 (KANHANGAD)
4) AR 553217 (VAIKKOM)
5) AS 598729 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) AT 571607 (KOTTAYAM)
7) AU 657192 (PATTAMBI)
8) AV 425303 (KOZHIKKODE)
9) AW 105005 (KOLLAM)
10) AX 867872 (THIRUR)
11) AY 762666 (ERNAKULAM)
12) AZ 865920 (THIRUR)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0019  0263  0631  0654  1241  2425  3567  4164  4465  6379  6839  6929  6957  7050  7571  8000  8416  8656


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0900  2770  2971  5707  6782  7482  9436


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0218  0556  0713  0746  1005  1062  1839  1920  2256  2301  2701  3192  3751  4077  4719  4771  4915  5291  6098  6299  7089  7490  7699  7872  8338  8548

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0139  0231  0286  0573  0577  0705  1158  1172  1225  1306  1463  1534  1578  1581  1880  2023  2250  2261  2667  2732  2886  3294  3369  3423  3526  3562  3585  3609  4180  4290  4315  4775  4846  4868  4884  4926  5085  5390  5454  5725  5827  6142  6188  6285  6326  6459  6467  6510  6578  6712  6722  7014  7087  7196  7395  7495  7496  7904  7951  8009  8135  8215  8282  8520  8760  9050  9416  9489  9529  9601  9793  9941

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0061  0192  0215  0259  0949  1110  1231  1289  1315  1357  1413  1540  1930  2068  2160  2225  2234  2348  2357  2388  2465  2572  2609  2752  2887  2892  2910  3061  3072  3076  3113  3171  3207  3226  3281  3289  3383  3506  3626  3683  3690  3735  3841  3884  4072  4123  4165  4179  4267  4294  4324  4426  4485  4536  4641  5024  5099  5169  5183  5363  5370  5416  5455  5485  5603  5653  5914  5948  5987  6006  6223  6233  6242  6248  6355  6461  6543  6572  6618  6811  6882  7022  7116  7187  7197  7240  7452  7531  7675  8027  8080  8237  8270  8376  8547  8567  8648  8820  8943  8945  8980  8984  9042  9069  9096  9120  9147  9193  9259  9331  9361  9400  9408  9409  9438  9491  9517  9520  9568  9611  9787  9873  9980

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-638 and 11/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 11.02.24 Akshaya AK 638 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK638 the Draw was held on 11/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]