» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, February 11, 2024

12-02-2024 Win-Win W-756 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 12 February 2024

Kerala State Lottery Result 12/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-756 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 12.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 12-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-756 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-756

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 12.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WG 272099". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 756 Kerala Lottery Result announced on 12.02.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-756) 12-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

12-02-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.756
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  756
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WG 272099 (CHITTUR)

Agent Name: JAKIR HUSSAIN M
Agency No.: P 2854

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 272099
WB 272099
WC 272099
WD 272099
WE 272099
WF 272099
WH 272099
WJ 272099
WK 272099
WL 272099
WM 272099

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WE 450910 (KOLLAM)
Agent Name: J K ENTERPRISES
Agency No.: Q 3518

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 765620 (VADAKARA)
2) WB 560979 (KOTTAYAM)
3) WC 962797 (ATTINGAL)
4) WD 365680 (ERNAKULAM)
5) WE 214036 (KOTTAYAM)
6) WF 164764 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) WG 539539 (MALAPPURAM)
8) WH 959470 (KOZHIKKODE)
9) WJ 579106 (ERNAKULAM)
10) WK 836160 (PALAKKAD)
11) WL 595453 (KOTTAYAM)
12) WM 575615 (PATHANAMTHITTA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0403  0989  3090  3527  3555  3742  4223  4283  4731  4967  4981  5234  5428  6194  6559  6917  7821  8588


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0308  0682  0999  3503  4790  5991  6106  6663  8550  9685


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0124  0401  0435  0780  4061  5856  6923  7031  7056  7445  8716  9096  9842  9843

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0039  0060  0071  0138  0310  0426  0459  0883  0952  0983  1009  1010  1053  1327  1408  1656  1752  1818  2006  2030  2226  2351  2392  2536  2584  2612  2721  2775  2997  3085  3187  3220  3281  3420  3437  3865  3867  3928  3951  4078  4221  4618  4639  4663  4721  4789  4796  4849  4869  4924  4998  5104  5139  5174  5229  5358  5589  5912  6021  6368  6447  6577  6665  6756  7014  7160  7221  7255  7491  7530  8082  8296  8442  8450  8469  8800  8813  8818  9157  9313  9648  9651

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0045  0120  0293  0326  0360  0397  0429  0631  0638  0737  0797  0861  0881  0904  0939  0975  1001  1117  1223  1225  1257  1284  1323  1387  1404  1463  1548  1553  1571  1621  1631  1719  1782  1970  1991  2080  2164  2238  2292  2307  2347  2350  2384  2938  2943  3114  3134  3153  3343  3372  3399  3480  3489  3534  3671  3735  3843  3891  3895  4237  4247  4400  4597  4603  4622  4744  4852  5029  5061  5079  5152  5202  5343  5357  5502  5554  5602  5705  5845  6095  6099  6233  6284  6317  6327  6330  6454  6647  6898  6951  7006  7067  7073  7095  7132  7240  7295  7298  7439  7458  7574  7855  8308  8374  8409  8629  8630  8635  9082  9119  9121  9144  9171  9198  9229  9252  9339  9350  9356  9472  9560  9607  9686  9879  9923  9969

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-756-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-756-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-756-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-756 and 12/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 12.02.24 Win Win W 756 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W756 the Draw was held on 12/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]