» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, May 28, 2024

29-05-2024 Vishu Bumper BR-97 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 29 May 2024

Kerala State Lottery Result 29/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Vishu Bumper BR-97 Result. Vishu Bumper Lottery Single Ticket MRP is Rs.300/- only. Vishu Bumper Lottery Result on 29.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 29-05-2024 Out 2:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Vishu Bumper BR-97 Results PDF will be available after 4:00 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Vishu Bumper Lottery Result BR-97

Live Result Starting At 02:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:00 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 29.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "VC 490987". The first Prize amount of 12 Crores is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Vishu Bumper BR 97 Kerala Lottery Result announced on 29.05.2024. The first prize is Ten Crores Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Vishu Bumper (BR-97) 29-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

29-05-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 02:00pm
Vishu Bumper Lottery Result BR.97
വിഷു ബമ്പർ ബി.ആർ  97
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 2 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Vishu Bumper 1st Prize
Rs.
12 Crores
VC 490987 (ALAPPUZHA)
Agent Name: ANIL KUMAR
Agency No: A 5444

---
---
Vishu Bumper Consolation Prize
Rs.1,00,000/-
VA 490987
VB 490987
VD 490987
VE 490987
VG 490987

Vishu Bumper 2nd Prize
Rs.1 Crore
1) VA 205272 (PATHANAMTHITTA)
2) VB 429992 (PALAKKAD)
3) VC 523085 (CHERTHALA)
4) VD 154182 (NEYYATTINKARA)
5) VE 565485 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) VG 654490 (MOOVATTUPUZHA)
---

---
Vishu Bumper 3rd Prize
Rs.10 Lakhs
1) VA 160472 (GURUVAYOOR)
2) VB 125395 (MANANTHAVADY)
3) VC 736469 (ADIMALY)
4) VD 367949 (PALAKKAD)
5) VE 171235 (KOTTAYAM)
6) VG 553837 (VADAKARA)
 
Vishu Bumper 4th Prize
Rs. 5 Lakh
 1) VA 444237 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) VB 504534 (ERNAKULAM)
3) VC 200791 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) VD 137919 (THRISSUR)
5) VE 255939 (PALAKKAD)
6) VG 300513 (ERNAKULAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---

Vishu Bumper 5th Prize
Rs.5,000/-
0899  1546  1903  2210  2916  3156  3299  3851  4123  4154  4409  4524  4585  4689  5173  5216  5742  6157  6488  7476  7660  7836  7939  8005  8057  8234  8354  8373  8570  8662  9238  9374  9425  9503  9610  9801

Vishu Bumper 6th Prize
Rs.2,000/-
0146  0528  1138  1683  1855  2030  2452  2513  3022  3177  3181  3320  3405  3608  3839  4281  4299  4315  4363  4414  4734  5535  5910  6253  6562  6735  6964  7139  7740  7867  8271  8622  8640  8979  9469  9556

---

---
Vishu Bumper 7th Prize
Rs. 1000/-
0010  0274  0758  1337  1382  1597  1600  1917  2141  2181  2211  2258  2437  2498  2690  2839  2945  2997  3040  3064  3089  3092  3097  3226  3276  3304  3451  3647  3751  3829  4048  4598  4898  4938  5523  6139  6335  6534  6675  6836  7223  7225  7231  7271  7976  8004  8446  8469  8632  8669  8832  9023  9711  9982

---

---
Vishu Bumper 8th Prize
Rs. 500/-
0048  0068  0122  0127  0134  0195  0207  0218  0263  0281  0313  0330  0436  0494  0517  0538  0557  0584  0676  0718  0770  0774  0845  0917  0971  0987  1000  1035  1179  1204  1220  1223  1237  1270  1297  1389  1422  1533  1672  1792  1840  1897  1941  2013  2091  2170  2253  2334  2376  2380  2404  2456  2489  2502  2597  2625  2632  2663  2721  2850  2860  2926  2939  2952  2959  2960  2969  2976  3025  3039  3071  3079  3096  3103  3118  3140  3174  3187  3193  3195  3208  3259  3317  3348  3507  3510  3524  3533  3535  3537  3607  3646  3657  3671  3707  3854  3900  3927  3933  3948  3994  4000  4065  4095  4107  4113  4184  4262  4438  4452  4487  4514  4536  4688  4702  4755  4762  4785  4824  4860  4958  5013  5108  5120  5186  5187  5188  5231  5293  5383  5445  5460  5488  5513  5534  5557  5564  5594  5745  5806  5817  5830  5922  6005  6020  6090  6100  6101  6161  6170  6182  6227  6259  6261  6308  6330  6339  6374  6389  6405  6411  6436  6450  6456  6473  6476  6477  6507  6530  6561  6584  6605  6632  6682  6684  6730  6795  6854  6900  6909  7006  7016  7022  7032  7050  7054  7122  7136  7239  7258  7263  7339  7376  7412  7434  7437  7514  7547  7576  7587  7622  7628  7651  7687  7722  7725  7746  7769  7845  7893  7902  7903  7922  7941  7954  7962  7987  7989  8052  8053  8066  8110  8145  8146  8251  8296  8314  8330  8365  8423  8429  8434  8581  8642  8653  8705  8772  8773  8780  8798  8833  8859  8880  8898  8916  9061  9082  9102  9233  9316  9332  9357  9362  9366  9389  9428  9453  9480  9534  9584  9594  9714  9791  9792  9818  9843  9857  9978  9992  9997

Vishu Bumper 9th Prize
Rs. 300/-
0092  0098  0161  0179  0220  0267  0294  0334  0363  0372  0406  0440  0449  0510  0537  0571  0580  0662  0776  0785  0808  0886  0889  0938  0951  1011  1089  1091  1098  1112  1136  1146  1156  1157  1159  1164  1170  1248  1250  1269  1280  1355  1392  1425  1455  1483  1489  1545  1548  1564  1576  1595  1619  1620  1621  1682  1712  1715  1755  1786  1818  1854  1863  1883  1888  1902  1904  1927  1958  1959  2002  2003  2021  2034  2047  2049  2099  2129  2161  2172  2232  2256  2317  2368  2386  2434  2470  2479  2594  2667  2717  2806  2878  2898  2915  2936  2940  2966  3003  3026  3053  3144  3161  3179  3197  3227  3229  3235  3263  3326  3333  3345  3369  3423  3554  3555  3609  3636  3746  3761  3773  3775  3855  3857  3878  3984  3998  4021  4043  4047  4059  4067  4073  4082  4094  4138  4152  4156  4158  4186  4193  4208  4218  4219  4223  4230  4263  4269  4309  4339  4368  4369  4392  4403  4485  4505  4582  4593  4627  4638  4655  4668  4723  4733  4747  4795  4808  4821  4897  4904  4908  4925  4983  5023  5037  5050  5073  5099  5104  5117  5141  5160  5167  5196  5236  5258  5269  5292  5339  5373  5375  5405  5429  5461  5466  5609  5638  5649  5686  5690  5706  5749  5829  5862  5869  5880  5908  5923  5939  5985  6039  6063  6096  6159  6162  6163  6217  6223  6242  6257  6328  6347  6367  6369  6393  6431  6452  6454  6462  6501  6577  6579  6624  6637  6647  6651  6678  6720  6722  6724  6800  6846  6875  6887  6908  6934  6938  6952  6966  7023  7025  7039  7162  7216  7228  7236  7246  7268  7272  7282  7341  7368  7378  7382  7415  7449  7487  7490  7548  7559  7584  7591  7593  7602  7624  7635  7663  7680  7683  7693  7698  7717  7721  7735  7742  7757  7787  7788  7796  7807  7841  7865  7913  7928  7957  7980  8032  8067  8098  8101  8124  8138  8276  8384  8418  8522  8525  8577  8604  8634  8716  8730  8770  8815  8854  8889  8912  9022  9053  9058  9089  9108  9111  9122  9148  9188  9229  9246  9263  9273  9314  9329  9333  9338  9353  9382  9385  9407  9557  9560  9589  9601  9609  9614  9619  9656  9688  9692  9709  9728  9741  9793  9803  9806  9848  9883  9950  9969  9986  9996
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Vishu Bumper Lottery Results

Kerala Lottery winning number BR-97 and 29/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 29.05.24 Vishu Bumper BR 97 Live Today: The first prize is worth Rs 20 Crores, while the second and third prizes are of Rs.1,00,00,000 Lakhs and Rs.10,00,000/-  Lakhs respectively. The consolation prize is Rs.1,00,000. Vishu Bumper Lottery BR97 the Draw was held on 29/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]