» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, June 11, 2024

12-06-2024 Fifty-Fifty FF-98 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 12 June 2024

Kerala State Lottery Result 12/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-98 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 12.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 12-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-98 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-98

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 12.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FW 626574". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "KOTTYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 98 Kerala Lottery Result announced on 12.06.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-98) 12-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

12-06-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.98
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 98
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FW 626574 (KOTTYAM)

Agent Name: JACOB BABU
Agency No.: K 6851

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FN 626574
FO 626574
FP 626574
FR 626574
FS 626574
FT 626574
FU 626574
FV 626574
FX 626574
FY 626574
FZ 626574

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FO 529878 (KARUNAGAPPALLY)

Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0142  0172  0505  1048  1125  1681  3014  3145  3385  3403  5743  5841  5881  6601  7087  7358  7593  7721  8166  8787  8941  9419  9919

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0027  0900  1094  1654  2472  3012  3036  5906  6972  7024  7425  9867


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0003  0114  0717  1049  1059  2036  2128  2229  2599  3056  3198  3296  4070  5826  7013  7153  7181  7290  7559  7720  7955  8799  9045  9437


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0083  0147  0387  0425  0673  0696  0784  0849  0877  0936  1062  1117  1127  1140  1158  1404  1468  1691  1707  1708  1743  2067  2150  2162  2413  2598  2627  2767  3029  3068  3106  3228  3278  3286  3374  3400  3434  3552  3670  3833  3895  3944  3955  4166  4287  4346  4550  4600  4799  4822  4839  4934  4951  4977  5018  5062  5172  5256  5287  5327  5518  5697  5713  5719  5815  5821  6038  6075  6180  6387  6537  6547  6623  6838  6979  7281  7285  7498  7503  7869  7946  8037  8296  8546  8583  8592  8645  8669  8691  9354  9551  9722  9733  9849  9884  9966

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0075  0145  0187  0271  0400  0417  0517  0804  0917  0990  1108  1195  1304  1512  1529  1531  1558  1658  1939  1973  1998  2000  2159  2167  2270  2396  2421  2437  2567  2674  2691  2783  2808  2826  2945  3227  3595  3680  3695  3701  3713  3841  3873  3876  4152  4175  4219  4326  4385  4453  4472  4481  4564  4567  4620  4898  4957  4972  5046  5061  5122  5171  5289  5480  5568  5736  5813  5913  6024  6105  6128  6146  6198  6347  6371  6460  6463  6597  6669  6722  6738  6761  6808  6809  6857  6978  7001  7015  7020  7046  7056  7140  7220  7451  7468  7532  7603  7618  7684  7744  7803  7876  7885  8120  8398  8435  8575  8603  8681  8807  9026  9032  9050  9073  9076  9212  9552  9653  9667  9750  9814  9899  9945  9947  9969  9979

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-98-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-98-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-98-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-98 and 12/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 12.06.24 Fifty Fifty FF 98 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF98 the Draw was held on 12/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]