» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, June 24, 2024

25-06-2024 Sthree Sakthi SS-421 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 25 June 2024

Kerala State Lottery Result 25/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-421 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 25.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 25-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-421 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-421

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 25.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SG 918494". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 421 Kerala Lottery Result announced on 25.06.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-421) 25-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

25-06-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.421
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 421
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SG 918494 (THIRUR)

Agent Name: SHANMUGHAN K
Agency No: M 2885

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 918494
SB 918494
SC 918494
SD 918494
SE 918494
SF 918494
SH 918494
SJ 918494
SK 918494
SL 918494
SM 918494

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SJ 945032 (ERNAKULAM)

Agent Name: PRASANNAN J L
Agency No: E 5695

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0837  0985  1227  1907  2490  3091  3315  3766  3841  4673  4683  5314  5566  5663  6404  6866  6888  7295

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0813  2006  3090  3415  3599  4100  5833  6324  7213  9264


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0622  1592  1699  1763  2482  2832  2940  5821  5990  6816  7095  7331  7379  7391  7465  7689  8584  9252  9340  9639


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0008  0057  0271  0417  0752  0767  1057  1524  1755  1874  2130  2193  2443  2516  2563  2680  2731  3544  4080  4191  4276  4459  4532  4548  4932  5285  5349  5651  5816  5983  6061  6246  6621  6631  6733  6829  6911  7164  7418  7476  7493  8061  8191  8254  8378  8475  8868  8984  9068  9137  9141  9978

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0247  0456  0889  0890  1472  1559  1750  2112  2118  2211  2371  2762  2924  2948  3210  3615  3690  3867  3916  4438  5142  5209  5316  5596  5649  5858  6870  6892  6946  7018  7153  7317  7390  7492  7613  8033  8535  8726  8733  8953  9361  9395  9452  9744  9828

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0165  0298  0333  0334  0395  0437  0853  0895  0941  1012  1116  1298  1411  1432  1471  1498  1527  1548  1689  1730  1751  1786  1818  2015  2077  2129  2340  2412  2548  2776  2828  2855  2935  2995  3012  3043  3063  3193  3196  3220  3421  3481  3642  3724  3820  4048  4084  4139  4154  4206  4229  4242  4257  4263  4298  4342  4354  4466  4529  4556  4759  4777  4831  4866  4945  5050  5077  5078  5085  5134  5156  5185  5324  5356  5530  5573  5672  5691  5715  5716  5778  5898  5902  5976  6031  6070  6098  6121  6342  6343  6387  6392  6403  6493  6570  6773  7130  7340  7516  7528  7594  7640  7650  7790  7994  8078  8089  8090  8155  8158  8190  8501  8547  8674  8701  9039  9078  9147  9201  9262  9298  9331  9544  9665  9807  9822

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-421-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-421-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-421-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-421 and 25/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 25.06.24 Sthree Sakthi SS 421 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS421 the Draw was held on 25/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]